Bilprovningen
Logga in Mina sidor
Registrera Mina sidor

Bilprovningen återvänder till Östersund

Bilprovningen etablerar sig på nytt i Östersund. Tidigt våren 2015 öppnas portarna till en ny, mycket centralt belägen och lättåtkomlig station som tar emot samtliga fordonsslag för kontrollbesiktning och tilläggstjänster. Med sin tillväxt, både befolknings- och fordonsmässigt, bedöms Östersund vara en intressant ort, vars utveckling Bilprovningen vill vara delaktig i.

Efter omregleringen och delförsäljningen expanderar Bilprovningen sin verksamhet igen. Östersund är en av de orter som Bilprovningen nu väljer att återvända till eftersom marknaden är i tillväxt och bedöms som intressant.
Med nyetableringen i Östersund kommer Bilprovningen, som numera ägs till 100 procent av staten, att ha totalt 94 stationer och befäster därmed sin position som den ledande aktören på besiktningsmarknaden.

Central och lättillgänglig station från 2015

Stationen kommer att vara centralt belägen på Arenavägen, mellan E14 och E45, i stadsdel Norr. Den ligger i ett handelsplats- och industriområde, som är lättåtkomligt för bilpendlare, med många planerade bostäder och stora affärer, såsom ICA Maxi.

– För att erbjuda bästa möjliga service till kunderna lägger vi stor vikt vid stationens läge och i Östersund har vi verkligen lyckats. Stationen kommer att vara lätt både att hitta och nå, säger Tommy Persson, Bilprovningens platschef i Östersund. Tommy ansvarar även för stationerna i Arvidsjaur, Hoting, Lycksele, Sorsele, Storuman, Strömsund, Vilhelmina och Åsele.

Med banor för lätta och tunga fordon samt motorcyklar kommer stationen att kunna ta emot samtliga fordonsslag för kontrollbesiktning. Därutöver erbjuds diagnostester inför köp eller försäljning av bil och kompletterande kontroller som ytterligare ökar säkerheten och förbättrar fordonsekonomin för kunderna.

Bilprovningen får tillgång till lokalen i slutet av året och öppnar sin nya station tidigt våren 2015. Adressen är Arenavägen 4.

Starkt varumärke

Bilprovningen etablerade sig för första gången i Östersund redan i december 1964 och fanns på orten till och med 2012, då stationen avyttrades i samband med delförsäljningen av verksamheten.

– Även om det numera finns ytterligare en aktör för fordonsbesiktning i Östersund är vi övertygade om att det finns utrymme för ännu en aktör och speciellt en station i ett sådant lättillgängligt läge. Det är naturligtvis också vår förhoppning att kunderna i valet av leverantör uppskattar vårt varumärke, goda rykte och långa erfarenhet, avslutar Tommy Persson.

Boka tid för besiktning

Boka tid för besiktning via webben eller 0771-600 600. Läs mer om vad stationen har för öppettider eller vilka tjänster de erbjuder - klicka här...

För mer information kontakta

Tommy Persson, platschef Östersund, mobil: 0705-29 09 04,
e-post: tommy.persson@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66,
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13,
e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se