Mer innehåll

Bilprovningen öppnar en andra station i Uppsala i sommar

Antalet fordon ökar i storstäderna och därmed även efterfrågan på lättillgänglig och effektiv fordonsbesiktning. För att möta behovet och erbjuda bästa service utökar Bilprovningen sin kapacitet med att öppna en andra station i Uppsala. Anläggningen som ligger intill E4 i Fullerö är främst avsedd för tunga fordon, men kommer också att ta emot lätta fordon.

Bilprovningens station i Uppsala-Fyrislund är väletablerad, men fordonsparken växer och behovet av besiktning likaså. För att möta behovet och utöka tillgängligheten samt kapacitet, främst gentemot företagskunder med tunga fordon, har Bilprovningens sökande efter en kompletterande anläggning pågått sedan en tid tillbaka.

Lättillgänglig, effektiv besiktning på väg

Nu har ett attraktivt läge hittats och hyresavtal tecknats för en lokal i en nybyggd samt kundanpassad fastighet i Fullerö. Adressen är Fullerö Backe 111 i Uppsala.

Den nya stationen, som beräknas kunna öppna sommaren 2022, kommer att heta Bilprovningen Uppsala-Fullerö. Anläggningen blir lättillgänglig för den tunga trafiken med bra trafikföring och skyltläge från E4. Det fina läget underlättar fordonsbesiktningen då en stor mängd tunga fordon rör sig i just norra Uppsala.

- Med tanke på hur viktig logistiken är för våra företagskunder är vi glada att kunna erbjuda detta attraktiva läge, säger Daniel Sturesson, som är chef för Bilprovningens stationer i Uppsala.

Besiktning för andra fordon också

Bilprovningen Uppsala-Fullerö har en bana och är i huvudsak avsedd för tunga fordon, men kommer också att ta emot personbilar, lätta släp, husvagnar och husbilar.

- Jag tror verkligen på den här stationen, säger Manpreet Bajaj, som är Bilprovningens chef för region Mitt. Han tillägger att anläggningen kommer att bemannas av medarbetare från Bilprovningen Uppsala-Fyrislund. Parallellt inleds en rekryteringsprocess för att utöka personalstyrkan. Intresserade uppmanas att söka.

Starkt och välkänt varumärke

Bilprovningen, som ägs av staten, är den ledande aktören på besiktningsmarknaden med 100 stationer från Skurup i söder till Gällivare i norr.

- Vi vill rikta ett stort tack till alla kunder i Uppsala-Fyrislund. Det är er lojalitet som ligger till grund för vår nyetablering och satsning på utökad service. Vi hoppas att detta i kombination med vårt varumärke, goda rykte och långa erfarenhet attraherar såväl er som nya kunder till Bilprovningen Uppsala-Fullerö. Vi passar på att önska varmt välkomna till oss redan nu, avslutar Daniel Sturesson.

Två bilprovningsanställda står vid en skylt som visar företagsområdet Fulleröbacke.

Regionchef Manpreet Bajaj och stationschef Daniel Sturesson på platsen för etableringen Foto: Bilprovningen

För mer information

Daniel Sturesson, stationschef Uppsala, mobil :0730-23 74 91, e-post: daniel.sturesson@bilprovningen.se

Manpreet Bajaj, regionchef Mitt, mobil: 0700-02 00 64, e-post: manpreet.bajaj@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se