Mer innehåll

NVR: Viltolyckorna fortsätter att öka, olyckor med rådjur är vanligast

Det sker i genomsnitt mer än 1 viltolycka var 10.e minut i Sverige. Detta innebär att över 58 000 fordon är årligen inblandade i en viltolycka. Olyckorna måste bli färre. Detta uppmärksammas i Nationella Viltolycksrådets landsomfattande insatsvecka mot viltolyckor den 25 september–1 oktober.

Viltolyckorna är många och tenderar att öka. Under 2016 skedde över 58000 viltolyckor och antal olyckor under 2017 ser ut att närma sig det talet också. Under rubriken ”Litet djur kan välta stora lass” har Nationella Viltolycksrådet en insatsvecka, den 25 september – 1 oktober. Vecka syftar till att få trafikanterna att bli mer uppmärksamma på att vilda djur hela tiden finns på och utefter våra vägar. Även om man har en stor bil så kan en olycka inträffa.

- Vi vill med årets insatsvecka speciellt göra yrkesförare uppmärksamma på att ta det försiktigt i trafiken, Viltolyckor kan drabba alla oavsett storlek på fordon, säger Lars-Erik Nilsson, verksamhetsledare på Nationella Viltolycksrådet.

En viltolycka kan ske snabbt

Orsakerna till att vi har så stort antal viltolyckor kan vara många och faktorerna kan samverka. Vissa faktorer har säkert större påverkan än andra.

- Till en av de främsta orsakerna hör mer trafik på vägnätet, men kanske också högre hastighet genom bland annat förbättrade vägar och fordon, säger Markus Olsson, rådsledamot för Svenska Jägareförbundet. Stora fordon kan också bidra till att man som förare invaggas i en trygghet att olyckan inte händer och därmed blir mindre försiktig på vägen. Om man ser till antalet registrerade bilar och lastbilar i Sverige så råkar nästan var etthundrade ut för en viltolycka. Över 30 procent av viltolyckorna sker i de tre storstadslänen.

Vad kan jag som bilförare göra

Förbered resan och ta redan på var de flesta olyckorna har skett tidigare. Detta gör man bäst genom att besöka Nationella Viltolycksrådets hemsida där den samlade viltolycksstatistiken finns.

Använd också Nationella Viltolycksrådets viltolycksremsa. Den innehåller information om hur en bilförare kan förebygga en olycka. Den visar bilder på de djurarter som, om man sammanstöter med, ska anmäla till Polisen via 112.

- Den viktigaste insatsen som en bilförare kan göra är dock att vara vaksam när man är ute på våra vägar. Extra vaksam ska man vara från och med skymning till gryning, säger Viltolycksrådets ordförande Anna-Carin Gustafsson Åström.

Det är under skymnings- och gryningstid som djuren är mest aktiva, men de kan korsa vår färdväg när som helst och var som helst t.o.m. i tätbebyggt område.

Insatsveckan

Insatsveckan, som är landsomfattande, sköts på fältet av de regionala viltolycksråden, där representanter för de 16 samverkande myndigheterna och organisationerna ingår. Under veckan kommer informationskampanjer att genomföras med utdelning av informationsmaterial i samband med trafikkontroller, vid olika köpcentra och andra stora mötesplatser. En del polisområden kommer att genomföra trafik- och hastighetskontroller på viltolycksdrabbade vägar.

De regionala råden har kartlagt de fem mest viltolycksdrabbade vägsträckorna i varje län. Sträckorna finns utlagda på de regionala rådens sidor på www.viltolycka.se.

En speciell insats görs med information till yrkesförare som kommer med fordon från andra länder. Vid våra större hamnar där många utländska fordon och på större rastplatser kommer viltolycksremsor på olika språk att delas ut så att föraren får en snabb information om viltfaran på våra vägar.

Om olycka ändå är framme

Om en viltolycka inträffar ska man i första hand ta hand om eventuella skadade och varna andra trafikanter genom att sätta ut en varningstriangel.

Även om man inte kan konstatera någon skada på djuret så ska olyckan ändå rapporteras till Polisen via SOS 112. Polisen skickar ut en eftersöksjägare från någon av jägarorganisationerna för att spåra djuret och eventuellt avliva det för att förkorta dess lidande.

Trafikanterna måste också markera platsen där sammanstötningen skedde. Detta sker bäst genom att använda den s.k. viltolycksremsan.

Fakta om Nationella Viltolycksrådet

Rådet är ett samarbetsorgan mellan 16 myndigheter och organisationer och har två verksamhetsgrenar, dels att samordna en viltolycksorganisation med jägare som söker efter trafikskadat vilt, dels ett viltolycksförebyggande arbete. Polismyndigheten är efter regeringsbeslut samordningsansvarig myndighet.

*) Vilda djur enligt jaktförordningen § 40 är:
björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.

Besiktningstekniker med viltremsa

Hämta din viltremsa hos Bilprovningen på din ort

För mer information

Markus Olsson, Rådsledamot Svenska Jägareförbundet, mobil: 070-339 90 35.

Regionala rådens ansvariga Kontaktuppgifter finns på Viltolycksrådets hemsida www.viltolycka.se under rubriken länsansvariga. (Polisen är sammankallande för resp. råd)

Information om olycksdrabbade vägar, länsvis olycksstatistik och mer information om Nationella Viltolycksrådet finns på: www.viltolycka.se