Mer innehåll

1,3 miljoner bilister kör med trafikfarlig syn – rekordmånga bilister med trafikfarlig syn på svenska vägar

1,3 miljoner svenska bilister kör med trafikfarlig syn* och av dem ser 750 000 så dåligt att de inte skulle få ta körkort med den syn de har idag. Antalet bilister med trafikfarlig syn har ökat stadigt de senaste åren och är nu uppe i ett rekordantal visar Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare, ett initiativ av Synoptik och Bilprovningen.

– Antalet dödsoffer i trafiken har ökat i år vilket indikerar på att det inte räcker med att satsa på hårda faktorer som vägar. Vi behöver en förändring nu, och den måste på ett tydligare sätt inkludera oss själva – människan bakom ratten. Att säkerställa att alla bilförare har trafiksäker syn är en enkel åtgärd för ökad säkerhet. Sverige bör införa obligatoriska syntester vid körkortsförnyelse från 45 års ålder, säger Leif Petterson (S), ledamot i riksdagens trafikutskott.

Det är åttonde året som Synbesiktningen genomförs och antalet bilister med trafikfarlig syn har aldrig varit så många. Samtidigt svarar nio av tio bilister i undersökningen att de vill ha lagkrav på regelbundna syntester för bilister, något som saknas i Sverige idag.

I slutet av oktober genomfördes den årliga Synbesiktningen där 1 882 bilister svarade på frågor om syn och bilkörning. När 1 296 av bilisterna gjorde ett syntest visade det sig att 20 procent, var femte bilist, hade så dålig synskärpa, att de utgör en direkt trafikfara. De har en så nedsatt synskärpa att de börjar se oskarpt på en till två meter. Denna grupp motsvarar närmare 1,3 miljoner svenska bilister.

Synbesiktningen visar också att 12 procent, närmare var åttonde bilist, har så dålig synskärpa att de inte bara utgör en trafikfara – de skulle inte ens klara dagens synkrav vid ansökan om körkortstillstånd.

Enligt Synbesiktningen skulle därmed drygt 750 000 svenska bilister inte få ta körkort om de ansökte idag.

De trafikfarliga bilisterna har blivit fler

Undersökningen visar på en oroande trend då andelen trafikfarliga bilister har ökat från 15 % (2013), 17 % (2014), 18 % (2015) till 20 % (2016). Andelen bilister med olaglig syn började mätas 2015 och har ökat från 11 % till 12 %. Det finns idag 6 282 390 bilister med B-körkort enligt Transportstyrelsen.

Nio av tio vill ha lagkrav

Undersökningen visar att nio av tio bilister vill att Sverige inför synundersökningar i samband med körkortsförnyelsen vart tionde år. Sju av tio tycker att bilister vill att syntesterna ska starta från 45 års ålder, något som Synoptik och Optikbranschen rekommenderar.

I Sverige gör man idag bara synundersökningar vid ansökan om körkortstillstånd, efter det görs inga kontroller. I de flesta EU-länder genomför man återkommande synkontroller på bilister efter att de har tagit körkort.

Kort om resultaten av undersökningen

  • 12 procent, närmare var åttonde bilist, har en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav. Samtidigt visar undersökningen att 8 procent gör en synundersökning endast vart tionde år. Ännu fler, 20 procent uppger att de aldrig gjort en synundersökning sedan de fick körkort.
  • Nio av tio vill ha lagkrav på återkommande synundersökningar. Sju av tio vill att detta senast ska börja vid 45 års ålder, något som ligger i linje med Synoptiks och Optikbranschens rekommendationer.
  • Nio av tio bilister anser sig se tillräckligt bra för att köra säkert, ändå är var femte en trafikfara och närmare var åttonde skulle inte få körkort i dag. Det betyder att cirka 750 000 svenska bilister med B-körkort kör med olaglig syn på svenska vägar (totalt 6 282 390 personer med B-körkort enligt Transportstyrelsen).

– Synen förändras gradvis och många inser inte hur stora synfel de faktiskt har. Har man haft felfri syn hela livet skaffar man kanske bara ett par läsglasögon när man blir äldre utan att kontrollera hur synen förändrats på långt håll. I Sverige har vi idag inte obligatoriska syntester för bilister, inte ens när vi förnyar körkortet vilket gör att alltför många kör med trafikfarlig syn. Trenden med att allt fler ser sämre är ytterst oroande, säger Helene Hjertberg, legitimerad optiker på Synoptik i Stockholm.

– Att det är så många som kör bil med trafikfarlig syn är oroväckande. Med Synbesiktningen hoppas vi nå ut till förarna och uppmärksamma dem på behovet av regelbundna synkontroller för att köra så trafiksäkert som möjligt, säger Bilprovningen kommunikationschef Cecilia Blom Hesselgren.

* Med trafikfarlig syn menas en syn som blir oskarp på en till två meters avstånd. Se Synbesiktningens pressrum för mer fakta om undersökningen, pressmeddelanden och bilder.

För samlad statistik från undersökningen, se bilaga Pdf, 374.2 kB..

Vad är Synbesiktningen?

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma synens betydelse för ansvarsfull bilkörning. Under åtta år har över 20 000 syntester genomförts, och resultatet har visat att omkring 20 procent av förarna har en syn som är direkt trafikfarlig och oskarp redan på två meters avstånd. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest. För mer information, besök www.synbesiktningen.se

Kort om Synoptik

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 120 butiker och en omsättning nära en miljard en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 6000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se synoptik.se.

Kort om Bilprovningen

I mer än 50 år har Bilprovningen arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Verksamheten kännetecknas av ansvar, oberoende och kvalitet. Dessutom vill vi vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Med 96 stationer och 600 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2015 omsatte företaget 708 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se

Klicka på bilden för att se filmen som visar hur det är att köra med nedsatt syn. Foto: Felipe Morales/PMAGI

Foto: Felipe Morales/PMAGI

För mer information

Helene Hjertberg, legitimerad optiker, Synoptik, tfn +46 (0)8-440 88 40, +46 (0)70-236 89 94, e-post: hhj@synoptik.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Olof Mattsson, presskontakt Synoptik, bilder för fri publicering, tfn: +46 (0)70-958 96 31, e-post: olof.mattson@perspective.se