Mer innehåll

Bilprovningen inför en jämförelsekontroll av mätarställningen

Under de senaste dagarna har flera fall av fusk med mätarställning uppdagats och uppmärksammats i media. För att motverka detta och lugna oroliga kunder kommer Bilprovningen inte bara notera mätarställningen utan även kontrollera och jämföra den.

Med anledning av de senaste dagarnas uppmärksamhet kring fusk med mätarställningar inför Bilprovningen nu en kontroll av att mätarställningen inte är lägre än vid föregående besiktning.

- Vi vill göra något för att lugna oroliga kunder. Därför väljer vi nu att i tillägg till besiktningen kontrollera och jämföra mätarställningen. Kontrollen införs omgående, säger Bilprovningens vd Benny Örnerfors.

Mätarställningen jämförs och noteras, vid avvikelse, i protokollet

Kontrollen innebär att den mätarställning som finns registrerad från föregående besiktning i Transportstyrelsens bas jämförs med mätarställningen vid pågående besiktning.

Eftersom kontrollen inte ingår i föreskrifterna kommer en eventuell avvikelse (en lägre mätarställning än vid föregående besiktning) att noteras under ”bra att veta” i protokollet.

Kontrollen införs från och med fredagen 25 januari 2019.

Kunder behöver inte invänta nästa besiktning för en kontroll

Oroliga kunder kan besöka Bilprovningen och göra antingen en kontrollbesiktning eller en Bilkontroll.

En Bilkontroll motsvarar en kontrollbesiktning men resultatet rapporteras inte till Transportstyrelsen. Det är en kontroll som flera väljer att göra mellan besiktningar, exempelvis inför längre bilresor eller vid köp och försäljning av begagnade bilar.

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se