Mer innehåll

Eva Morger nu generalsekreterare och vice ordförande i CITA

Fyra år efter att Bilprovningens kvalitets- och miljöchef Eva Morger valdes in som första kvinnliga styrelseledamot i CITA* någonsin, har hon nu utsetts till generalsekreterare och vice ordförande. CITA är en global sammanslutning av 130 företag, myndigheter och organisationer verksamma inom fordonsbesiktning.

Vid CITA:s styrelsemöte den 25 januari 2017 utsågs Bilprovningens kvalitets- och miljöchef Eva Morger till generalsekreterare och vice ordförande för organisationen. Hon tillträder med omedelbar verkan.

- Jag är stolt över att ett så viktigt uppdrag axlas av Bilprovningen genom en så kunnig person som Eva Morger. Arbetet i CITA är mycket viktigt. Där drivs utvecklingsarbetet för framtidens besiktning, säger Benny Örnerfors, Bilprovningens verkställande direktör.

Engagerad sedan 2006

Eva Morger har varit verksam i CITA i många år. Sedan 2006 är hon ordförande i organisationens kvalitetsgrupp där hon leder arbetet med kvalitetssäkring och kompetenskrav för tekniker.

2013 valdes Eva Morger in som den första kvinnan någonsin i CITA:s styrelse. Och nu har hon också utsetts till generalsekreterare och vice ordförande.

- Utnämningen gläder mig naturligtvis oerhört. Arbetet i CITA är mycket givande och det internationella nätverket ovärderligt för att bevaka och driva frågor som är viktiga för trafiksäkerheten och miljön, säger Eva Morger, Bilprovningens kvalitets- och miljöchef.

Global organisation för aktörer inom besiktning

CITA är en global sammanslutning av 130 företag, myndigheter och organisationer involverade i besiktning av motordrivna fordon. Bilprovningen är sedan flera decennier ansluten till och drivande inom organisationen.

Det gemensamma syftet är att identifiera de bästa metoderna via erfarenhetsutbyte och utvecklingsprojekt samt att sprida kunskap om och utforma rekommendationer och internationella standarder för effektiv fordonsbesiktning för att förbättra trafiksäkerhet och miljö.

Läs mer om CITA på http://citainsp.org/.

* International Motor Vehicle Inspection Committee, CITA är en förkortning för Comité International de l’inspection Technique Automobile

För mer information

Eva Morger, kvalitets- och miljöchef, mobil: 0736-88 22 65, e-post: eva.morger@bilprovningen.se

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se