Mer innehåll

Bilprovningen och Friends i samarbete med Tullus SG Skidskytte

Tillsammans med stiftelsen Friends arbetar Bilprovningen för att driva utvecklingen mot ett tryggare samhälle. Sedan 2022 omfattar samarbetet även lokala insatser för att medverka till en tryggare idrott för barn och unga. Tullus SG Skidskytte, som valdes av personalen på Bilprovningen i Östersund, är en av de första föreningarna att ta del av sponsringen.

Bilprovningen är nationell partner till Friends sedan 2021. Att stödja Friends var ett självklart val för Bilprovningen eftersom båda arbetar för att skapa ett tryggare samhälle. Gemensamt är en nollvision. Det gäller inte ”bara” på vägarna eller i våra barns klassrum, utan även på arbetsplatsen och i kundmötet.

Ett sätt att ge tillbaka

Under 2022 valde Bilprovningen att utvidga samarbetet med Friends till att även omfatta sponsring av idrottsföreningar lokalt. Det har varit ett önskemål från flera stationer under lång tid och ett fint sätt att ge tillbaka till de orter där Bilprovningen verkar. Ambitionen är att medverka till en tryggare idrott för barn och unga, för att belysa vikten av såväl fysisk som psykisk hälsa. Därför inkluderar Bilprovningens sponsring alltid insatser av Friends inom de områden där föreningen kan behöva stöd och verktyg.

Personalen valde Tullus SG Skidskytte

En av de första stationera i landet att testa konceptet är Bilprovningen i Östersund. Stationspersonalens val av idrottsförening föll på Tullus SG Skidskytte med cirka 70 aktiva barn och ungdomar.

- Skidskyttet har gjort skidstadion i Östersund till ett andra hem för många barn och ungdomar här i kommunen. Det är lika viktigt att känna sig trygg i sin idrott som i skolan och hemmet. Därför känns vår modell för sponsring så rätt, säger Mikael Gustavsson, Bilprovningens stationschef i Östersund.

Tullus SG Skidskytte uppskattar Bilprovningens unika sätt att sponsra föreningen.

- Vi är glada och stolta att ha blivit utvalda av personalen vid Bilprovningen i Östersund, säger Jan Forsgren, ordförande i Tullus SG skidskyttesektion. Genom Bilprovningens samarbete med Friends får vi ta del av deras kompetens för att skapa en tryggare idrott.

Trygghetskartläggning av Friends

Tullus SG Skidskytte har valt att göra en trygghetskartläggning av föreningen tillsammans med Friends. Den inleds med att alla ledare och aktiva 11-18 år besvarar en webbenkät om trygghet. Resultatet, som ger en nulägesbeskrivning, gås igenom tillsammans med föreningsansvariga och styrelsen. Kartläggningen avslutas med en handledningsinsats av Friends där fokusområden identifieras liksom en strategi för föreningens fortsatta systematiska trygghetsarbete.

– Alla vuxna i alla lägen behöver ta sitt ansvar för att skapa trygghet för barn och unga. Detta samarbete är ett fantastiskt exempel på när tre helt olika organisationer i samhället hjälps åt för att ta just det ansvaret och dra nytta av varandra - allt för barns bästa, säger Calle Gustafsson, utbildningschef på Friends.

En man iklädd bilprovningskläder ligger och skjuter på skidstadion i Östersund. Bredvid syns en instruerande man och i bakgrund ungdomar som också ligger och skjuter.

Bilprovningens stationschef i Östersund testar skidskytte under översyn av Tullus ordförande Foto: Tullus SG Skidskytte

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, Bilprovningens kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Jan Forsgren, ordförande Tullus SG Skidskytte, mobil: 0703-37 11 05, e-post: jan.forsgren@skidskytte.se