Mer innehåll

Bilprovningens besiktningsstatistik 2022:

Vartannat tungt släp har allvarliga brister

Utfallet av Bilprovningens besiktningsstatistik för 2022 visar att andelen tunga släp som hade allvarliga brister med krav på efterkontroll var 44,8 procent. Därtill bedömdes 1,4 procent utgöra en sådan trafiksäkerhetsrisk att de fick körförbud och fick bärgas från stationerna.

Av de närmare 19 000 tunga släp (totalvikt över 3,5 ton) som Bilprovningen besiktade under 2022 fick sex av tio (58,7 procent) anmärkningar. Jämfört med andra fordonsslag är det en hög andel. Högst andel hade Gävleborgs län med 72,8 procent och lägst Skåne län med 46,7 procent. Bristerna måste åtgärdas snarast och när det är gjort får fordonet brukas som vanligt.

Närmare vartannat (44,8 procent) tungt släp hade brister med krav på efterkontroll. Detta innebär att bristerna är så pass allvarliga att fordonet kräver en fackmannamässig bedömning av att bristen har avhjälpts. En övervägande majoritet (63,7 procent) av felen berodde på brister i bromssystemet och i andra hand (27 procent) anmärkningar på hjulsystemet.

Trafiksäkerhetsfara med risk för haveri

1,4 procent, motsvarande 260 tunga släp, fick körförbud. I samtliga fall bedömdes fordonet utgöra en uppenbar trafiksäkerhetsfara med risk för haveri, främst till följd av otillräcklig bromsförmåga och allvarliga skador i stommen. Högst andel hade Västerbottens län med 3,4 procent och lägst Östergötlands län med 0,5 procent. Fordon som beläggs med körförbud måste bärgas från stationerna.

En jämförelse mellan Bilprovningens besiktningsstatistik 2021 och 2022 visar att andelen tunga släp som hade fel med krav på efterkontroll ökade från 43,6 till 44,8 procent medan andelen som fick körförbud sjönk för andra året i rad, från 1,6 till 1,4 procent.

- Trots en ökning av andelen underkända tunga släp, ser vi en fortsatt minskning av andelen körförbud, vilket innebär att färre fordon framförs med allvarliga brister, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Besiktningsintervall för tunga släp

Ett tungt släp (totalvikt över 3,5 ton) kontrollbesiktas för första gången inom ett år efter att det togs i bruk och därefter senast 12 månader efter föregående besiktning.

Bilaga: Tabell med 2022 och 2021 års besiktningsresultat för tunga släp samt länsvis. Excel, 36.2 kB.

Tungt släp på vintrig väg - sedd från det mötande fordonets synvinkel.

Vartannat tungt släp har allvarliga brister med krav på efterkontroll. Foto: Bilprovningen

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig, mobil 0730-94 14 25, e-post: per.anders.blommefors@bilprovningen.se