Mer innehåll

Bilprovningen hjälper bilister att rädda världen lite grann varje dag

Var tredje bilist (29 procent) tvättar bilen varannan vecka eller oftare. Var femte bilist (20 procent) tvättar oftast bilen på garageuppfarten eller på gräsmattan. Samtidigt vet nio av tio (93 procent) att smutsvattnet från biltvättning innehåller olja, tungmetaller, asfalt, däckrester och kemikalier från bilvårdsmedel. Fyra av tio (38 procent) köper sällan eller aldrig miljömärkta bilvårdsmedel. Det visar en enkät från Bilprovningen som besvarats av 465 bilister.

Som Svanenpartner vill Bilprovningen att användningen av miljömärkta produkter ska öka och att fordonens miljöpåverkan ska minska.

Miljöriktig biltvätt och bilvård

När Svanen nu genomför kampanjen ”Rädda världen lite grann varje dag” medverkar Bilprovningen genom att informera sina kunder om hur de kan tvätta och vårda sin bil miljöriktigt. Informationskampanjen inleds idag.

– Som ett led i vårt arbete med att minska fordonens påverkan på miljön, som ju också handlar om att rädda världen lite grann varje dag, vill vi tipsa våra kunder om hur enkelt de kan bidra varje gång de tvättar sin bil. Försök att alltid välja miljömärkta kemikalier och undvik att tvätta bilen hemma på gatan. Åk istället till en riktig fordonstvätt där avloppsvattnet renas och allra helst till en miljömärkt biltvätt. På så sätt kan man undvika 90 procent av utsläppen, säger Eva Morger, Bilprovningens kvalitets- och miljöchef.

Inför kampanjen genomförde Bilprovningen en enkät på sin webbplats för att ta pulsen på bilister om deras attityder, beteenden och kunskaper vad gäller biltvätt och bilvård. Enkäten ägde rum den 5 december 2014 – 8 januari 2015 och besvarades av 465 personer.

Vax minskar behovet av att tvätta bilen

Var tredje respondent (29 procent) uppger sig tvätta bilen varannan vecka eller oftare. Män tvättar sina bilar oftare än kvinnor. 32 procent tvättar sin bil varannan vecka eller oftare medan motsvarande siffra för kvinnor är 13 procent. En rekommendation är att vaxa bilen. Då fastnar inte ny smuts lika lätt.

Varannan bilist känner inte till om det är tillåtet att tvätta bilen utomhus i sin kommun

Hälften (49 procent) vet inte om det är tillåtet att tvätta bilen utomhus i sin kommun. Sex av tio (61 procent) tvättar oftast bilen i en gör-det-själv-hall eller automatisk biltvätt, men två av tio (20 procent) tvättar den på garageuppfarten eller på gräsmattan. 6 procent uppger sig känna till att det inte är tillåtet att tvätta bilen utomhus i kommunen, men gör det ändå.

Samtidigt vet nio av tio (93 procent) att smutsvattnet från biltvättning innehåller olja, tungmetaller, asfalt, däckrester och kemikalier från bilvårdsmedel.

Positivt är att 71 procent känner till att det finns miljömärkta automattvättar för bilar. Kunskapen är högre bland män, där 76 procent uppger sig känna till detta medan motsvarande siffra för kvinnor är 52 procent.

Endast 25 procent är säkra på att de använt en miljömärkt tvätt, medan 47 procent inte vet om det finns en miljömärkt automattvätt i närheten eller inte. Alltså råder okunskap både om de lokala reglerna för biltvätt och om det lokala utbudet.

Fyra av tio bilister köper sällan eller aldrig miljömärkta bilvårdsmedel

Enkäten visar att fyra av tio (38 procent) sällan eller aldrig köper miljömärkta bilvårdsmedel. Siffran är lägre bland män (36 procent) än kvinnor (45 procent). Numera finns miljömärkt bilschampo, avfettning och bilvax som är lika effektiva som andra produkter. De uppfyller stränga hälso- och miljökrav, de är inte giftiga och de bryts ner lätt ned i naturen.

Läs mer på www.bilprovningen.se/biltvatt och www.svanen.se/raddavarlden.

Bilaga

Förteckning Bilprovningens stationer

Bild: Mjuk Biltvätt

Bild: Mjuk Biltvätt

Bild: Mjuk Biltvätt

För mer information

Eva Morger, kvalitets- och miljöchef Bilprovningen, mobil: 0736-88 22 65, e-post: eva.morger@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Marit Thorin, kommunikatör, mobil: 0705-66 02 37, e-post: marit.thorin@bilprovningen.se