Mer innehåll

Bilprovningen är Sveriges mest hållbara besiktningsföretag

För tionde året i rad har över 22 000 svenska konsumenter utsett Bilprovningen dels till Sveriges mest hållbara besiktningsföretag, dels till ett av Sveriges mest hållbara varumärken överlag. När resultatet av undersökningen Sustainable Brand Index offentliggjordes den 31 mars klättrade Bilprovningen två placeringar, från 41 till 39, bland Sveriges 381 mest välkända varumärken.

I den årliga undersökningen Sustainable Brand Index bedömer över 22 000 svenska konsumenter vilka som är de mest hållbara varumärkena på den svenska marknaden. I årets undersökning ingick Sveriges 389 mest välkända varumärken.

Klättrar i rankingen

När resultatet av undersökningen offentliggjordes den 31 mars stod det klart att Bilprovningen klättrat två placeringar, från 41 till 39, och än en gång utsetts av till ett av Sveriges mest hållbara företag.

- Bilprovningen fortsätter att leverera inom hållbarhet enligt konsumenterna. Man har under senare tid blivit tydligare med hur Bilprovningen som företag bidrar till ett mer hållbart samhälle, inte enbart genom trafiksäkerhet utan även inom klimat- och miljöaspekter, säger Erik Elvingsson Hedén, vd för Sustainable Brand Index.

Branschbäst på hållbarhet

Återigen utsågs Bilprovningen också återigen till ”branschbäst” bland företag inom fordonsbesiktning – nästan 200 placeringar före den näst bästa aktören. I motsats till Bilprovningen sjönk branschkollegorna i årets ranking

- Vi försöker att ta ansvar i allt vi gör och detta tyder på att vi jobbar i rätt riktning. Det känns särskilt kul att vara branschbäst eftersom hållbarhet för många kunder blir allt viktigare i valet av aktör, säger Bilprovningens vd Andreas Myhrman.

Ökad trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan och oberoende har varit grunden för Bilprovningens verksamhet i mer än 55 år. Hållbarhet är ett av Bilprovningens tre kärnvärden och är integrerat i det dagliga arbetet. Läs gärna om Bilprovningens hållbarhetsarbete i års- och hållbarhetsredovisningen för 2019 som finns publicerad under finansiella rapporter på www.bilprovningen.se.

Om undersökningen

Sustainable Brand Index är en årlig undersökning om vilka som är de mest hållbara varumärkena på den svenska marknaden. Basen i undersökningen är de globala hållbarhetsmålen (SDG). Undersökningen besvarades av svenska konsumenter via webbenkäter under våren 2020. För mer information om rankingen och undersökningen se www.sb-index.com/sweden.

Bil i grönska på innergård

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Erik Elvingsson Hedén, vd Sustainable Brand Index, mobil: 0708-65 13 97, e-post: erik.heden@sb-insight.com