Mer innehåll

Bilprovningen återvänder till Mölndal hösten 2022

Bilprovningen gläder sig åt att återvända till Mölndal och samtidigt utöka sin tillgänglighet i Göteborg med omnejd. Hösten 2022 etableras en ny och lättåtkomlig station på Kryptongatan intill E20 och trafikplats Åbro-Mölndal.

Bilprovningen öppnade sin första station i Mölndal i oktober 1971, flyttade sedan till en ny anläggning 1983 och fanns kvar i kommunen till och med 2013 då stationen avyttrades i samband med delförsäljningen till följd av omregleringen.

Bilprovningen har sedan en tid letat efter kundnära lägen för att återvända till Mölndal och samtidigt förstärka sin närvaro i Göteborg med omnejd.

Lättåtkomlig station intill E20

Nu har en ändamålsenlig lokal hittats i Åbro företagspark, inte långt från den ursprungliga adressen, där företaget fanns i trettio år. Det är ett attraktivt läge intill E20 och väl synligt från Kryptongatan, där lokalen ligger. Med andra ord blir stationen lätt att hitta till och enkel att nå, både för pendlare, näringsidkare och boende i närheten.

- När denna möjlighet dök upp valde vi att slå till direkt. Ett välkänt och lättillgängligt läge är A och O för att kunna erbjuda en så smidig besiktning som möjligt, säger regionchef Petra Barclay, som ansvarar för samtliga Bilprovningens anläggningar i västra Sverige.

Innan Bilprovningen Mölndal kan tas i drift krävs en del anpassningar av lokalen och installation av utrustning. När portarna öppnar hösten 2022 kommer anläggningen att ha två lyftar och ta emot personbilar och lätta lastbilar. Adressen är Kryptongatan 9.

Starkt och välkänt varumärke

Lokalen ägs och utvecklas av Valvbron Fastigheter AB och det gemensamma projektet ses som mycket positivt av båda parter.

- Jag är glad att få välkomna Bilprovningen och deras starka varumärke till vår fastighet i Åbro. Bilprovningens kunder kommer att bidra till ökad rörelse i och kring fastigheten vilket är ett delmål med de nya lokaler som nu skapas, säger Martin Svahn, som är vd för och ägare av Valvbron Fastigheter.

Bilprovningen, som ägs av staten, är den ledande aktören på besiktningsmarknaden med 100 stationer från Skurup i söder till Gällivare i norr.

- Vi ser fram emot att återvända till Mölndal. Förhoppningen är att vår service och närhet i kombination med vårt goda rykte och långa erfarenhet attraherar många kunder till vår nya station. Vi passar på att redan nu hälsa alla varmt välkomna till oss, avslutar Petra Barclay.

Kvinnlig bilprovningsanställd pekar på en vägskylt vid Åbro, Mölndal

I höst öppnar Bilprovningen Mölndal, varmt välkommen. Foto: Bilprovningen

För mer information

Petra Barclay, regionchef Väst, mobil: 0730-53 04 80, e-post: petra.barclay@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se