Mer innehåll

Bilprovningens besiktningsstatistik 2023:

Var tredje personbil har brister

Det råder fortsatt stora brister i den svenska personbilsparken. Det visar utfallet av Bilprovningens besiktningsstatistik för 2023. Var tredje personbil hade brister och var femte fel som kräver efterkontroll.

Bilprovningens besiktningsstatistik för 2023 påvisar fortsatt stora brister hos personbilar. Av närmare en miljon kontrollbesiktade personbilar hade var tredje (33,6 procent) brister.

Var femte personbil måste kontrolleras på nytt

11,3 procent av personbilarna hade anmärkningar som inte kräver efterkontroll och där ägaren ansvarar för att bristerna åtgärdas snarast men merparten, motsvarande 22,3 procent, hade fel som kräver efterkontroll. Detta innebär att bristerna är så pass allvarliga att fordonet inte får användas mer än nödvändigt innan de har åtgärdats och en fackmannamässig bedömning gjorts av att de har avhjälpts.

- Det är uppseendeväckande att så många personbilar har allvarliga fel när de besiktas. Det tyder på att det rullar en hel del bilar på våra vägar med brister vilket känns oroväckande och bekräftar behovet av kontinuerlig kontroll för att förebygga olyckor och öka trafiksäkerheten, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Högst andel personbilar med fel som kräver efterkontroll hade Värmlands län med 29,3 procent och lägst andel Västmanlands län med 17,5 procent.

Brister i bromsar vanligaste orsaken till efterkontroll

Den vanligaste orsaken till krav på efterkontroll var anmärkningar mot komponenter i bromssystemet. Ojämn bromsverkan, brister i hjulbromsen (bromsskivor, bromsbelägg), otillräcklig bromsverkan på parkeringsbromsen och skadade bromsledningar är vanliga fel.

- Många bilister är omedvetna om att det är viktigt att regelbundet motionera bilens bromsar och använda parkeringsbromsen för att förebygga att brister uppstår, säger Per-Anders Blommefors.

Han delar med sig av några bra tips för att själv underhålla bilens bromsar och förebygga vanliga fel.

Bilprovningens tips för att förebygga fel på bromsar

  1. Gör kontrollerade och lite kraftigare inbromsningar ibland. Det är bra för bromsbelägg och bromsskivor
  2. Ta för vana att använda parkeringsbromsen regelbundet.

En jämförelse mellan Bilprovningens besiktningsstatistik 2022 och 2023 visar att andelen personbilar med krav på efterkontroll steg med 0,7 procentenheter, från 21,6 till 22,3 procent. Sedan 2021 har andelen ökat med 1,2 procentenheter.

Besiktningsintervall för personbilar

Personbilar besiktas för första gången när de är tre år, för andra gången när de är fem år och därefter senast 14 månader efter föregående besiktning.

Bilaga: Tabell med 2023 och 2022 års besiktningsresultat för personbilar samt länsvis. Pdf, 108.1 kB.

Fasaden på en bilprovningsstation och flera personbilar syns i backspegeln på en personbil

Bilprovningens besiktningsstatistik för 2023 påvisar fortsatt stora brister hos personbilar. Foto: Bilprovningen

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig, mobil 0730-94 14 25, e-post: per.anders.blommefors@bilprovningen.se