Mer innehåll

Bilprovningens besiktningsstatistik 2022:

Var tionde motorcykel har allvarliga brister

Våren är här, likaså högsäsongen för motorcyklar. I jämförelse med andra fordonsslag är de i gott skick, men av de närmare 30 000 som Bilprovningen besiktade under 2022, hade fler än var femte motorcykel brister och var tionde fel som kräver efterkontroll.

Jämfört med andra fordonsslag är landets hojar i gott skick. Förklaringen till detta är att motorcykelsäsongen är kort och körsträckorna korta. Dessutom vårdas de mycket väl av sina ägare. Trots detta visar Bilprovningens besiktningsstatistik för 2022 att det finns brister i fordonsparken.

Av närmare 30 000 besiktade motorcyklar hade fler än var femte (22,9 procent) brister. Bristerna måste åtgärdas snarast och när det är gjort får fordonet brukas som vanligt. Högsta andelen motorcyklar med brister hade Kronobergs län med 27,4 procent och lägsta andelen Gotlands län med 14 procent.

Var tionde (11,1 procent) motorcykel hade fel som krävde ombesiktning vilket innebär att bristerna är så pass allvarliga att fordonet kräver en fackmannamässig bedömning av att felen har avhjälpts.

Vanligaste anmärkningarna

Vanligaste anmärkningarna avsåg halvljus, slitna däck, skylt- och stopplyktor, kedjor samt avsaknad av reflex.

- Ett rätt inställt halvljus medför bättre sikt vilket är viktigt för att färdas så tryggt som möjligt, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Många brister kan också hänföras till modifieringar som inte godtas ur trafiksäkerhets- och miljösynpunkt. Exempel är ändrad belysning och utbytta eller ombyggda avgassystem som inte uppfyller bullerkraven.

Bilprovningens tips för att förebygga fel

Här är några goda råd för att underhålla motorcykeln och förebygga fel.

  1. Halvljus: Om halvljuset är felriktat kan fordonet antingen blända mötande trafik eller inte belysa vägbanan tillräckligt långt. Tyvärr är det svårt att se detta utan ordentlig mätutrustning. Om ändringar har gjorts kan det vara bra att besikta fordonet eller att be en verkstad att titta på det.
  2. Däck: Kontrollera däckens skick regelbundet - mönsterdjup, sprickor, skador och lufttryck. Med hög hastighet eller extra tung last slits däcken snabbare.
  3. Belysning/lampor: Kontrollera med jämna mellanrum att lampor fungerar. Kom även ihåg stoppljuset.

Besiktningsintervall för motorcyklar

Motorcyklar kontrollbesiktas för första gången efter fyra år i trafik och därefter vartannat år.

Bilaga: Tabell med 2022 och 2021 års besiktningsresultat för motorcyklar totalt och länsvis Excel, 25.4 kB..

Två män och en motorcykel på parkeringen framför en bilprovningsstation.

2022 års besiktningsstatistik uppvisar brister bland landets motorcyklar Foto: Bilprovningen

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig, mobil: 0730-94 14 25, e-post: per.anders.blommefors@bilprovningen.se