Mer innehåll

Bilprovningen säkerställer att husbilsbesiktningar i Varberg skett korrekt

Bilprovningen kommer inom kort att via brev höra av sig till ett antal kunder, vars husbilar kontrollerats av en före detta besiktningsingenjör i Varberg som inte har följt rutinerna och är misstänkt för tjänstefel. Det finns i dagsläget inga bevis för att besiktningarna gjorts felaktigt men Bilprovningen vill försäkra sig om att husbilarna bedömts korrekt genom att erbjuda dessa kunder en kostnadsfri besiktning.

Efter en intern utredning i oktober uppdagades att en besiktningsingenjör på Bilprovningens station i Varberg inte följt Transportstyrelsens och bolagets egna rutiner för besiktningar av husbilar.

Jobbar inte kvar hos Bilprovningen

Efter de framkomna bristerna valde medarbetaren att sluta sin anställning och arbetar inte längre kvar hos Bilprovningen.

Att rutinerna inte har följts innebär att den före detta besiktningsingenjören kan ha begått tjänstefel även om det i dagsläget inte finns några bevis på att husbilar felaktigt godkänts pga. dessa avsteg.

Avvikelserna från de ordinarie rutinerna utreds nu av polismyndigheten efter att Bilprovningen anmält det misstänkta tjänstefelet.

Värnar trafiksäkerheten

Bilprovningen undersöker nu den före detta medarbetarens besiktningar för att identifiera de husbilar där det skulle kunna finnas risk för brister.

För att värna trafiksäkerheten kommer ägarna till dessa husbilar att bli kontaktade via brev inom kort och erbjudas en kostnadsfri besiktning.

- Har man besiktat sitt fordon hos Bilprovningen ska man kunna lita på bedömningen. Vi tummar aldrig på kvaliteten. Därför vill vi försäkra oss om att besiktningarna på dessa husbilar utförts korrekt, säger Bilprovningens vd Benny Örnerfors.

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66 e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se