Mer innehåll

Felaktig fordonsbelysning kan äventyra trafiksäkerheten

Visste du att en felaktig belysning är den vanligaste anledningen till att Bilprovningen underkänner personbilar? Nu när hösten är i antågande och det blir allt mörkare vill Bilprovningen uppmärksamma bilister om vikten av en fungerande och rätt inställd belysning för att inte äventyra trafiksäkerheten.

Den senast sammanställda besiktningsstatistiken för personbilar (från 2013) visar att Bilprovningen kontrollbesiktade cirka 1 500 000 personbilar. Av dessa underkändes 45 procent.

Var fjärde bil har felaktig belysning

Den vanligaste anledningen till underkännande (28 procent) var brister i kommunikationssystemet, i vilket belysningen utgör merparten av de komponenter som kontrolleras. Flest anmärkningar fick positionslyktan (10 procent) och huvudstrålkastarna (9 procent).

Tabeller med besiktningsresultatet för personbilar på system- och komponentnivå samt länsvis finns på www.bilprovningen.se/statistik.

I samband med den årliga besiktningen kontrollerar Bilprovningen att bilens huvudstrålkastare, dimstrålkastare, positionslykta, skyltlykta, körriktningsvisare och stopplykta fungerar på avsett sätt.

Rätt ljus för att se och inte blända

Glödlampor till fordonsbelysning har oftast en relativt kort livslängd. Dessutom riskerar ljus som har en felaktig inställning att blända andra trafikanter och äventyra trafiksäkerheten. Dimstrålkastare ska inte kunna lysa utan att bakre positionslyktor lyser samtidigt. Den ska också kunna släckas när bilens halvljusstrålkastare lyser.

I övrigt gäller att vid färd på väg dagtid använda varselljus eller halvljus. I mörker, gryning eller skymning eller vid andra väderförhållanden ska halvljus används. I dimma eller vid kraftig nederbörd bör dimljus användas istället för halvljus.

Mörkerseendet avtar med stigande ålder och därför rekommenderas att strålkastarnas originalglödlampor byts ut till godkända tillbehörslampor som ger cirka 100 procent mer ljus.

Fem bra tips

Många saker kan man som bilist kontrollera själv och eventuellt åtgärda innan man åker iväg med bilen. Det är särskilt viktigt med en fungerande och rätt inställd belysning nu när hösten är i antågande och det blir allt mörkare.

Bilprovningen har låtit ta fram en checklista med fem bra tips. Checklistan finns på www.bilprovningen.se/ljus.

Klicka på bilden för att ladda ner den högupplöst.

Bilprovningens expert Morgan Isacsson. Klicka på bilden för att ladda ner den högupplöst.

För mer information

Morgan Isacsson, tekniskt sakkunnig, mobil: 0736-88 21 76, e-post: morgan.isacsson@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Marit Thorin, kommunikatör, mobil: 0705-66 02 37, e-post: marit.thorin@bilprovningen.se