Mer innehåll

Bara fyra av tio husvagns- och husbilsägare kontrollerar gasolen

I morgon börjar semestern för många husvagns- och husbilsägare. Då är det viktigt att kunna känna sig trygg både på vägen och på campingen. Trasiga slangar och läckage på gasolutrustningen kan leda till allvarliga konsekvenser. Fram till april 2009 kontrollerades samtliga husvagnar och husbilar. Numera är andelen mer än halverad. Det visar aktuell statistik från Bilprovningen.

Att årligen kontrollera gasolutrustningen i husvagnen eller husbilen är en viktig del i att göra livet på vägen, campingen eller ställplatsen så tryggt och säkert som möjligt. Dock visar statistik från Bilprovningens besiktningar av husvagnar och husbilar under det första halvåret (1 januari-19 juni) 2017 att endast fyra av tio (40,64 procent) genomgår en gasolkontroll.

Läckage kan få ödesdigra konsekvenser

Fram till april 2009 kontrollerades samtliga fordon med gasolbehållare, men upphörde därefter till följd av nya EU-regler – trots att trasiga slangar och läckage på gasolutrustningen kan få allvarliga konsekvenser.

- Följderna av gasolläckage kan bli ödesdigra, inte bara för en husvagns- eller husbilsägare utan för alla kringboende och kanske till och med en hel camping. Därför är det oroväckande att bara fyra av tio väljer att kontrollera gasolutrustningen, säger Benny Örnerfors, Bilprovningens verkställande direktör.

Då kontrollen var obligatorisk och samtliga fordon kontrollerades underkändes cirka 5 procent årligen på grund av läckage i gasolutrustningen.

Förhöjd kvalitet eller bara de bästa som kontrolleras?

Statistiken från Bilprovningens besiktningar av husvagnar och husbilar under det första halvåret (1 januari-19 juni) 2017 visar att underkännandegraden numera är halverad till 2,45 procent, vilket möjligtvis skulle kunna indikera att fordonsparken generellt har förbättrats. En annan förklaring kan vara att det främst är omsorgsfulla ägare som väljer att kontrollera sina fordon och som också ser till att de är i gott skick. Det skulle innebära att det finns ett mörkertal.

Bilprovningen erbjuder gasolkontroll som en egen tjänst som kan nyttjas antingen i samband med besiktningen eller fristående. I tjänsten ingår kontroll av slangar, rörledningar och övriga komponenter samt identifiering av skador, förslitning och sprickor i och under fordonet. Fästanordningen för gasolflaskor kontrolleras och därefter sker en täthetskontroll av systemet.

En prisvärd försäkring

Efter kontrollen får fordonsägaren ett protokoll med resultatet och eventuella brister noterade. Resultatet från kontrollen är endast rådgivande och rapporteras inte till någon myndighet, men Bilprovningen rekommenderar att alla brister åtgärdas innan fordonet används. Om inga brister noteras får fordonsägaren Bilprovningens märke ”Gasolkontroll” som appliceras utanpå husvagnen eller intill gasolinstallationen.

- Att göra en gasolkontroll kostar bara 200 kronor. Det anser jag vara en prisvärd försäkring mot svåra olyckor och inte minst en tryggare semester, avslutar Benny Örnerfors.

Gasolkontroll av husbil

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se