Mer innehåll

Synbesiktningen 2021:

1,4 miljoner bilförare upplever att de ser sämre i mörker

– medför en ökad risk för olyckor i den hårt belastade jultrafiken

När cirka 2 miljoner bilförare ger sig ut på vägarna i jultrafiken ökar riskerna för olyckor. Mörker och luriga väderförhållanden gör det svårare att se och köra. Synbesiktningen 2021, Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen, tipsar om hur bilresorna kan bli säkrare och hur man bäst förbereder sig.

När cirka 2 miljoner bilförare ger sig ut på vägarna i jultrafiken ökar riskerna för olyckor. Mörker och luriga väderförhållanden gör det svårare att se och köra. Synbesiktningen 2021, Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen, tipsar om hur bilresorna kan bli säkrare och hur man bäst förbereder sig.

Motsvarande 1,4 miljoner* bilförare upplever att de ser sämre i mörker, det visar Synbesiktningen. Detta tillsammans med statistik från Bilprovningen som pekar på att upp till en halv miljon personbilar kan ha bristande belysning gör att riskerna i trafiken ökar under jul.

– Det finns många saker att tänka på för att öka säkerheten i trafiken. Men grunden är att se till att du som förare och ditt fordon är i bästa möjliga kondition. Synbesiktningen 2021 visar att så många som cirka 670 000* bilister i Sverige har en olaglig syn**, vilket innebär att man inte uppfyller de lagstadgade kraven för att ta körkort. Dessutom upplever 1,4 miljoner bilförare att de ser sämre i mörker. Synen försämras gradvis och det är svårt att själv upptäcka synförsämringar. Därför rekommenderar vi alltid att kontrollera synen vartannat år, säger Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik.

Felaktig belysning vanligt fel på bilen

Statistik från Bilprovningens kontrollbesiktningar genom åren visar att den vanligaste anledningen till underkännande är brister i kommunikationssystem såsom strålkastare och lyktor. Historiska siffror pekar på att närmare en halv miljon personbilar kan ha felaktig belysning och därmed utgöra en säkerhetsrisk i jultrafiken.

– Det finns många saker man kan kontrollera och åtgärda själv innan avresa både för fordonet och för sig själv. Här är sju bra och enkla tips för en säkrare trafikhelg i jul, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Sju tips för att se och synas i trafiken

 1. Synskärpa: Synen förändras långsamt hela tiden, ofta utan att vi märker det. Särskilt efter 45-årsåldern, då ålderssynthet börjar smyga sig på för de allra flesta vilket också påverkar avståndsseendet. Tips: Gör ett gratis syntest i en syndator hos optikern vartannat år för att vara säker på att du har en trafiksäker syn.
 2. Blänk och reflexer: När vintersolen står lågt och snön har fallit är risken för bländning extra stor. Tips: Se till att du har solglasögon med polariserande glas som motverkar både reflexer från sol och blänk från mötande bilar. Till glasögon finns dessutom trafikglas som är anpassade för bilkörning, med bättre kontrast på dagen och som minskar reflexer och bländning vid mörkerkörning.
 3. Hel- och halvljus: Kontrollera att glödlamporna för både hel- och halvljus fungerar. Tips: Vid nästa glödlampsbyte byt ut ”originallamporna” till godkända tillbehörsglödlampor som avger mycket mer ljus.
 4. Positionsljus: Kontrollera att positionsljusen fram (vitt eller gult) och bakljusen (rött) fungerar och lyser tillräckligt starkt. Tips: Vid nästa glödlampsbyte byt till ”Longlife-lampor” som håller längre.
 5. Blinkers: Kontrollera att alla blinkerslampor (orangegula) fungerar. Tips: Tryck på knappen för varningsblinkers så kan du kontrollera alla lampor samtidigt.
 6. Bromsljuset: Kontrollera att alla lampor för bromsljuset fungerar. Tips: Glöm inte bort det extra bromsljuset som är vanligt på nyare bilar.
 7. Reflexer: Var noga med att alltid bära reflexer på dina plagg när du är ute i mörker och kontrollera att bilens reflexer (röda) baktill finns och är oskadade.

Kort om resultaten av Synbesiktningen 2021

 • 10 procent har en olaglig syn, dvs. en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav.
 • 97 procent anser att de ser tillräckligt bra för att köra säkert.
 • 89 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse från 55 år eller tidigare.
 • 73 procent tycker det är svårt eller mycket svårt att se fotgängare i mörker som inte bär reflex.

Synbesiktningen 2021 genomfördes under perioden 5–31 oktober. 1 666 bilister svarade på attitydfrågor kring syn och bilkörning, varav 1 059 bilister gjorde ett syntest. För statistik och analys läs faktasida här: www.synoptik.se/synbesiktningen

* Baserat på Trafikverkets siffror från 2020, 6 731 000 B-körkortsinnehavare i Sverige.
** Med olaglig synskärpa menas att de testade personerna inte uppfyller den gräns (minst 0,5 i synskärpa med båda ögonen) som Transportstyrelsen har vid ansökan om lämplighetsintyg för körkort – en syn som blir oskarp på en meters avstånd, strax efter bilrutan.

Vad är Synbesiktningen?

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma både synens betydelse för ansvarsfull bilkörning samt vikten av att synas i trafiken. Under tretton år har totalt närmare 30 000 syntester genomförts, 2021 svarade 1 666 bilister på attitydfrågor och 1 059 testade sin syn. Resultatet för 2021 års undersökning visar att 10 procent av förarna har en syn som är direkt olaglig och oskarp redan på en meters avstånd. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest. För mer information, se www.synoptik.se/synbesiktningen

Kort om Synoptik

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag över 140 butiker i hela Sverige. Med ett erbjudande om kvalitetsoptik som alla kan ha råd och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 400 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se www.synoptik.se.

Kort om Bilprovningen

Bilprovningen (Aktiebolaget Svensk Bilprovning) grundades 1963 och ägs av svenska staten. Företaget är med cirka 100 stationer från Skurup i söder till Gällivare i norr Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon och har arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan sedan bolaget bildades. För mer information besök www.bilprovningen.se.

Samma bild till vänster och höger. Den till vänster visar en vägskylt som är svår att se, den är oskarp. Den till höger visar en vägskylt som är lätt att se, den är skarp.

Se till att du som förare och ditt fordon är i bästa kondition inför julens resor. Foto: PMAGI

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef Bilprovningen, tfn: +46 (0)70-687 03 66 e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik, tfn: +46 (0)8 580 260 00 e-post: rra@synoptik.se

Anders Ekhammar, pressansvarig Synoptik, tfn +46 (0)70-746 25 79 e-post: anders.ekhammar@perspective.se