Mer innehåll

Nu kommer Bilprovningen till Albyberg, Haninge

Hösten 2020 utökar Bilprovningen sin tillgänglighet i södra Storstockholm med en ny, fräsch och lättåtkomlig station i Albyberg, ett snabbt växande handelsstråk, beläget nära trafikplats Jordbro i Haninge, Dalarölänken och vältrafikerade väg 73.

Bilprovningen fortsätter sin expansion i den växande huvudstadsregionen. I höst öppnas portarna till ännu en nyetablering i södra Storstockholm för att förstärka närvaron i området.

I dagsläget har Bilprovningen stationer i Kungens Kurva, Nacka, Norsborg, Västerhaninge och på Värmdö. Dessutom byggs en ny anläggning i Stockholm-Högdalen som öppnas nästa vår.

Lättillgänglig ny station intill Nynäsvägen

Nu har Bilprovningen hittat en attraktiv lokal i Albyberg företagspark som med sitt förmånliga läge vid Jordbro trafikplats, öster om Jordbro bostadsområde och söder om Dalarölänken (väg 227), bedöms bli ett nytt handelsstråk på Södertörn. Alldeles intill ligger även väg 73, även kallad Nynäsvägen, som dagligen trafikeras av drygt 45 000 fordon.

- Albyberg är ett nytt och växande område i Södra Stockholm. Med allt fler näringsidkare, boende och trafikleder i området tror vi på dess framtid, säger regionchef Fredrik Walther, som ansvarar för samtliga Bilprovningens anläggningar i Stockholm.

Lokalen kräver smärre anpassningar och installation av utrustning men beräknas kunna tas i drift redan tidigt i höst. Den kommer att ha en lyft och ta emot personbilar och lätta lastbilar.

Adressen till stationen är Albybergsringen 116.

Starkt och välkänt varumärke

Bilprovningen, som ägs till 100 procent av staten, är den ledande och enda rikstäckande aktören på besiktningsmarknaden. I dagsläget har Bilprovningen 101 stationer från söder till norr.

– Vi är glada för ytterligare en anläggning i södra Stockholm och hoppas att vår service och närhet i kombination med vårt varumärke, goda rykte och långa erfarenhet attraherar många kunder, avslutar Fredrik Walther.

Regionschef Fredrik utanför fastighet.

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Fredrik Walther, regionchef Stockholm, mobil: 0700-02 00 06, e-post: fredrik.walther@bilprovningen.se