Mer innehåll

Bilprovningen ett av Sveriges 30 mest hållbara varumärken

För sjunde året i rad har svenska konsumenter utsett Bilprovningen till ett av Sveriges mest hållbara varumärken. När resultatet av undersökningen Sustainable Brand Index offentliggjordes igår klättrade Bilprovningen fem placeringar till plats 28 bland Sveriges 286 mest välkända varumärken. Bilprovningen ansågs också vara branschbäst, bland företag med fordonsrelaterade servicetjänster.

I den årliga undersökningen Sustainable Brand Index bedömer svenska konsumenter vilka som är de mest hållbara varumärkena på den svenska marknaden. I årets undersökning ingick Sveriges 286 mest välkända varumärken.

När resultatet av undersökningen offentliggjordes vid en prisceremoni i Stockholm igår stod det klart att Bilprovningen klättrat med fem placeringar till plats 28 och än en gång utsetts av till ett av Sveriges mest hållbara företag.

Bilprovningen Sveriges mest hållbara företag med fordonsrelaterade servicetjänster

Bilprovningen erhöll också utmärkelsen ”branschbäst”, bland företag med fordonsrelaterade servicetjänster.

– Vi gör vårt yttersta för att fordonsägare och allmänhet ska ha fullt förtroende för oss och våra tjänster. Att svenska folket utser Bilprovningen till ett av landets mest hållbara varumärken och bäst i branschen känns som ett kvitto på att vi jobbar i rätt riktning. Vi känner oss glada, hedrade och peppade, säger Bilprovningen vd Benny Örnerfors.

Ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan i fokus för Bilprovningen

Ökad trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan och oberoende har varit grunden för Bilprovningens verksamhet i mer än 50 år. Hållbarhet är ett av Bilprovningens tre kärnvärden och är integrerat i det dagliga arbetet. Läs gärna om Bilprovningens hållbarhetsarbete i års- och hållbarhetsredovisningen för 2016 som finns publicerad under finansiella rapporter på www.bilprovningen.se.

Om undersökningen Sustainable Brand Index

Sustainable Brand Index är en årlig undersökning om vilka som är de mest hållbara varumärkena på den svenska marknaden. Basen i undersökningen är FN:s riktlinjer Global Compact. Undersökningen besvarades av svenska konsumenter via webbenkäter under december 2016 och januari 2017. För mer information om rankingen och undersökningen se www.sb-index.com.

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se