Mer innehåll

Internationella kvinnodagen den 8 mars:

Bilprovningens kvinnliga besiktningstekniker – nu och då

Den internationella kvinnodagen den 8 mars uppmärksammar insatser som skapar en mer jämlik framtid. På Bilprovningen började resan med Gun-Brith Jörestig. Numera är andelen kvinnor på stationerna 16 procent och högre än någonsin. Dock återstår mycket att göra.

När Bilprovningen startade sin verksamhet på 60-talet var det bara män som besiktade fordon. På den tiden var tillgången på kvinnor med fordonsteknisk utbildning begränsad och därför dröjde det innan kvinnor blev engagerade i verksamheten. Den första kvinnliga bilprovaren anställdes i oktober 1979. Det var Gun-Brith Jörestig som började på den dåvarande stationen i Norrtälje.

- Vad kul med en tjej. Det har jag aldrig sett förut fick jag höra dagligen under 20 år, berättar Gun-Brith Jörestig, Bilprovningens första kvinnliga besiktningstekniker.

Gun-Brith Jörestig blev också den första kvinnliga stationschefen i juni 1999 och när hon gick i pension i augusti 2018 hade hon avancerat till områdeschef med ansvar för Bilprovningens stationer Västerås-Tunbytorp, Örebro-Lillån, Hallsberg, Lindesberg och Enköping.

Historiskt hög andel kvinnor på stationerna

Sedan 2007 pågår en långsiktig förändringsresa på Bilprovningen för att medarbetarnas sammansättning ska spegla det svenska samhället som det ser ut idag. Det råder också en övertygelse om att olikheter leder till en bättre arbetsmiljö och ökad trivsel.

En viktig och grundläggande del i arbetet är att öka antalet kvinnliga medarbetare och chefer på stationerna. Satsningarna har gett resultat och lett till att andelen numera är 16 procent, vilket är högre än någonsin.

Linda Schönfeldt är en av de kvinnor som har jobbat allra längst i Bilprovningen. Hon började som besiktningstekniker i Umeå 1998, blev stationschef för Borås och Landvetter 2018 och är sedan november 2022 chef för region Norr.

- Att vara kvinna i en delvis mansdominerad värld har mestadels varit positivt. Det har väl hänt att mina fordonskunskaper ifrågasatts men endast vid några få tillfällen. Jag arbetar aktivt med att inspirera tjejer så det blir ännu fler som utbildar sig till besiktningstekniker på Bilprovningen. En blandning av olikheter oavsett vad är alltid bra, säger Linda Schönfeldt.

Ett omväxlande och betydelsefullt jobb

Än idag är tillgången på kvinnor med fordonsteknisk bakgrund begränsad varför konkurrensen om dem är stor. Många är dessutom omedvetna och okunniga om jobbet som besiktningstekniker. En viktig del i Bilprovningens arbete är därför att sprida information om och uppmärksamma kvinnor på yrket.

Så länge som man stimuleras av att möta människor och har intresse för och viss kunskap av fordon kan man bli besiktningstekniker då utbildning och kontinuerlig kompetensutveckling tillhandahålls av Bilprovningen. Dessutom är det betydelsefullt jobb då man gör skillnad genom att bidra till ökad trafiksäkerhet och minskad klimatpåverkan.

På en modern bild i färg till vänster ses en leende kvinnlig besiktningstekniker göra en gasolkontroll och på den svartvita gamla bilden till höger ses en leende kvinnlig besiktningstekniker med protokoll i handen.

Två av Bilprovningens kvinnliga besiktningstekniker - nu och då Foto: Bilprovningen

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se