Mer innehåll

Bilprovningens besiktningsstatistik 2022:

Allvarliga brister hos tre av tio tunga bussar

Utfallet av Bilprovningen besiktningsstatistik för 2022 visar att tre av tio tunga bussar har allvarliga brister. Vanligast är anmärkningar på bromsar och brandskydd. Detta är oroväckande, inte minst med tanke på alla de passagerare som färdas med bussarna.

Under 2022 kontrollbesiktade Bilprovningen drygt 4 700 tunga bussar (totalvikt över 3,5 ton). Närmare fyra av tio (38,5 procent) fick anmärkningar. Bristerna måste åtgärdas snarast och när det är gjort får fordonet brukas som vanligt.

- Regelbundna kontroller är vårt viktigaste bidrag till säkra fordon och allas trygghet i trafiken, säger Per-Anders Blommefors.

Vanligt med anmärkningar vid brandskyddskontrollen

Närmare tre av tio tunga bussar (27,9 procent) hade fel som krävde efterkontroll. Detta innebär att bristerna är så pass allvarliga att fordonet kräver en fackmannamässig bedömning av att felen har avhjälpts.

Bland dessa hade 16,4 procent brister i bromssystemet och 14,4 procent anmärkningar vid brandskyddskontrollen (nödutgångar, brandsläckare och oljeläckage).

- En brand är inte det första man tänker på som bussresenär, men om den skulle uppstå är det viktigt att det finns brandsläckare och att nödutgångarna är tydligt utmärkta, i första hand med tanke på passagerarnas säkerhet men också för att spara de stora kostnader som en bussbrand innebär, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Fler brister bland tunga bussar under 10 ton

Under 2022 kontrollerade Bilprovningen närmare 850 tunga bussar med en totalvikt om 3 500–9 999 kg. Närmare varannan (46,4 procent) brister och 35,4 procent allvarliga brister med krav på efterkontroll.

Antalet kontrollerade tunga bussar med en totalvikt om 10 000 kg eller mer var betydligt fler, närmare 3 900. Bland dessa hade 36,7 procent brister och fler än var fjärde (26,2 procent) fel med krav på efterkontroll.

Besiktningsintervall för tunga bussar

Tunga bussar (totalvikt över 3,5 ton) kontrollbesiktas för första gången inom ett år efter att den togs i bruk och därefter senast 12 månader efter föregående besiktning.

Bilaga: Tabell med 2022 och 2021 års besiktningsresultat för tunga bussar. Excel, 35.9 kB.

en tung vit buss är på väg in i besiktningshallen på en bilprovningsstation

En tung buss på väg in för kontrollbesiktning på Bilprovningens station i Göteborg-Torslanda. Foto: Bilprovningen

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig, mobil 0730-94 14 25, e-post: per.anders.blommefors@bilprovningen.se