Mer innehåll

Bilprovningens besiktningsstatistik 2022:

Brister hos var tredje husbil

Husbilar är populära och snart en allt vanligare syn på våra vägar eftersom campingsäsongen närmar sig med stormsteg. Trots att fordonsparken är ung och körsträckorna korta har var tredje husbil brister. Det visar Bilprovningens besiktningsstatistik från 2022. Bilprovningen, som månar om säkra fordon, rekommenderar därför att man ser över sin husbil inför semestern.

Av de drygt 10 000 husbilar Bilprovningen kontrollbesiktade under 2022 hade var tredje (32,2 procent) brister. Högst andel hade Stockholms län med 38,3 procent och lägst Östergötlands län med 26,7 procent.

Var sjätte (16,3 procent) husbil hade fel som krävde efterkontroll. Detta innebär att bristerna är så pass allvarliga att det behövs en fackmannamässig bedömning av att felen avhjälpts. Vanligast (9,5 procent) var anmärkningar mot komponenter i bromssystemet, däribland parkeringsbromsen.

- Ett bra test för att se om parkeringsbromsen fungerar är att testa att lägga i handbromsen i en kraftig backe, när man varken har bilar bakom eller framför sig, och helt enkelt se om bromsen tar, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Så förebyggs de vanligaste felen

Den vanligaste anledningen till att parkeringsbromsen slutar fungera är att den inte används tillräckligt ofta. Detta kan förebyggas genom att använda handbromsen regelbundet.

Det är svårt att själv upptäcka om bromsarna är ojämna. Därför måste husbilen servas regelbundet. Att göra en delkontroll bromsprov hos Bilprovningen är en annan möjlighet. Då kontrolleras bromsfunktionen och att bromsarna fungerar lika bra på alla hjulen samt parkeringsbromsen.

Fel på kommunikationsutrustningen, däribland strålkastare och lyktor, är också vanligt på husbilar. Ta därför hjälp av någon för att se att alla lampor fungerar och har rätt färg innan avfärd.

Bilprovningens tips inför campingsäsongen

Kontrollera däcken: mönsterdjup, sprickor, skador, ålder och lufttryck.

Kontrollera bromsarna och vid behov låta dem bli servade.

Kontrollera belysningen och släpvagnskontakten.

Kontrollera batteriernas kondition.

Kontrollera att ventilationen fungerar.

Vid uppställning och camping, skydda däcken från solljus.

Säkerställ att husbilen har kontrollbesiktats och genomgått en gasolkontroll.

Besiktningsintervall för husbilar

Husbilar med en totalvikt upp till 3 500 kg kontrollbesiktas första gången efter tre år i trafik, andra gången efter ytterligare två år och därefter varje år.

Bilaga: Tabell med 2022 och 2021 års besiktningsresultat för husbilar samt länsvis.

En man och en kvinna står framför en husbil utanför en bilprovningsstation. De står tillsammans med en kvinnlig besiktningstekniker som håller upp ett papper (besiktningsprotokollet).

Bilprovningens besiktningstekniker går igenom protokollet efter kontrollbesiktningen av en husbil. Foto: Bilprovningen

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig, mobil: 0730-94 14 25, e-post: per.anders.blommefors@bilprovningen.se