Mer innehåll

Allt färre tipsar om rattfylleri

– MHF och Bilprovningen vill se mer civilkurage

Andelen rattfyllerister som grips efter tips från allmänheten har minskat med 90 procent under de senaste 20 åren. MHF och Bilprovningen vill se ett större civilkurage från allmänheten när det gäller att tipsa polisen om misstänkta rattfyllerister. Ett tips kan vara avgörande för att förhindra en olycka och rädda liv i trafiken.

På Trafiknykterhetens dag den 25 maj uppmärksammar MHF (Motorförarnas Helnykterhetsförbund) och Bilprovningen alla de som har drabbats av rattfylleriets konsekvenser.

56 personer omkom i alkohol- och drogrelaterade trafikolyckor 2022. Det visar Trafikverkets djupstudier. Det betyder att 25 procent av alla som dödades på vägarna förra året förolyckades på grund av rattfylleri.

Minskade med 90 procent

Andelen rattfyllerister som grips efter tips från allmänheten har minskat med 90 procent under de senaste 20 åren. Det visar statistik från polisen.

– Vi vill se ett ökat civilkurage från allmänheten, när det gäller att tipsa polisen om misstänkta rattfyllerister. Det handlar om att rädda liv och se till att färre människor dödas och skadas allvarligt till följd av rattfylleri, säger MHF:s projektledare Tomas Jonsson.

Under 2022 rapporterades 10 398 rattfylleribrott och 12 722 drograttfylleribrott, enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ). Polisen upptäcker rattfyllerister via rutinmässiga nykterhetskontroller (slumpmässiga utandningsprov), tips från allmänheten, genom riktade kontroller och på avvikande körbeteende.

År 2000 greps nära 6 000 rattfyllerister efter tips från allmänheten. 2022 hade den siffran sjunkit till 570. Det motsvarar en minskning om 90 procent på drygt 20 år.

– Det är jätteallvarligt att människor lämnar betydligt färre tips än tidigare om rattfylleri, eftersom det betyder att en stor del av dem som tidigare stoppats och fått vård för sitt missbruk, nu fortsätter att köra påverkade och utsätter andra människor för livsfara i trafiken, säger Tomas Jonsson.

Så tipsar man om rattfylleri

Vid akuta pågående rattfylleribrott ska man alltid ringa larmnumret 112. Skjutsar grannen sina barn rattfull till fotbollsträningen varje söndag? Den typen av tips om misstänkta rattfyllerister lämnas på polisen.se eller via 114 14.

För att få fler svenskar att tipsa polisen om misstänkta rattfyllerister kan det behövas fler kontaktvägar.

– En möjlig lösning skulle kunna vara ett eget nationellt tipsnummer för rattfylleriärenden, säger Tomas Jonsson.

För att ta reda på varför svenskarna inte tipsar polisen om misstänkta rattfyllerister i lika stor utsträckning som tidigare kommer MHF att genomföra en enkätundersökning.

Om Trafiknykterhetens dag

Trafiknykterhetens dag, som äger rum den 25 maj, grundades 2002. Det är en dag för manifestationer och då en tanke skänks till alla dem som drabbats av rattfylleriolyckor och deras anhöriga. Huvudarrangörer är MHF och MADD, Mothers Against Drunk Driving, tillsammans med ett flertal samarbetspartners, däribland Bilprovningen. För att uppmärksamma bilister om konsekvenserna av rattfylleri genomför MHF och Bilprovningen informationsinsatser runtom i hela landet.

En polis gör en nykterhetskontroll på en bilist.

Tips från allmänheten är viktigt för att polisen ska upptäcka rattfyllerister Foto: AdobeStock

För mer information

Tomas Jonsson, projektledare MHF, mobil: 070-564 37 36. e-post: tomas.jonsson@mhf.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef Bilprovningen, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se