Mer innehåll

Så här hanterar vi dina personuppgifter

Här kan du läsa mer om hur vi skyddar, hanterar och använder dina personuppgifter. GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny förordning som börjar gälla i hela EU den 25 maj 2018 och ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

För oss är det viktigt att kunna ge våra kunder så god service som möjligt. Samtidigt måste kraven i GDPR och övriga lagar följas. Här får du information om vilka personuppgifter Bilprovningen hanterar, hur vi skyddar dem och dina rättigheter.

Bilprovningen hanterar personuppgifter i olika avseenden

Av de kursiverade orden framgår det stöd vi har i GDPR (Dataskyddsförordningen) för hanteringen:

 • När du besiktar ett fordon hos oss hanterar vi de uppgifter som behövs för besiktningen och rapportering till Transportstyrelsen. Det är främst registreringsnummer. Den hanteringen baserar vi på att det är en del av vår myndighetsutövning.
 • För att kunna skicka erbjudanden om besiktningstider använder vi adressuppgifter som vi köper från Transportstyrelsen. Har du bokat en tid och uppgett din e-postadress kan vi komma att skicka dig erbjudande om besiktning via samma kanal. Detta baserar vi på berättigat intresse.
 • Om du gått med i Mina sidor Privat har vi fått ett samtycke från dig som kund och du har lämnat oss uppgifter för vårt kundregister.
 • När du besöker Bilprovningens webbplats eller andra tjänster som Mina sidor kan vi eller de tjänsteleverantörer vi samarbetar med använda exempelvis cookies/kakor, spårningsanrop eller liknande tekniker för att säkerställa en bra besökarupplevelse och för att sajterna ska fungera korrekt samt för utveckling av våra webbplatser. Detta baserar vi på berättigat intresse, då i syfte att maximera samt förbättra våra tjänster gentemot dig som kund. Du kan läsa mer på www.bilprovningen.se/cookies.

Grundläggande för vår hantering är:

 • Vi följer förordningen och ser till att dina rättigheter upprätthålls. Vi kan också visa att vi följer förordningen.
 • Dina uppgifter skyddas av tekniska lösningar och regler för medarbetarna som hanterar dem.
 • Vi skickar inte erbjudanden till personer under 16 år. Det innebär att fordonsägare under 16 år inte får några utskick från oss.
 • De personuppgifter som vi använder lämnas aldrig vidare till andra aktörer för andra syften än de vi bestämt och informerar om. I de fall vi använder oss av så kallade personuppgiftsbiträden, såsom dataleverantörer och tryckeri, styrs de av samma regler som vi. Dessutom har vi huvudansvaret. För att bredda vårt erbjudande har vi partners. I de fall vi sänder uppgifter vidare till dem styrs de av samma regler som övriga personuppgiftsbiträden.
 • Vi lagrar inte mer data eller längre än vi behöver. All data raderas enligt fastställda rutiner så snart den inte behövs.
 • Alla behandlingar av personuppgifter dokumenteras och där framgår bl.a. syfte och omfattning.
 • Det är endast de medarbetare som behöver dina personuppgifter för att utföra sitt arbete som har tillgång till dem.
 • Skulle trots allt personuppgifter spridas, förstöras, eller förvanskas hos oss informeras såväl berörda som Integritetsskyddsmyndigheten med en beskrivning om vad som har hänt och vad vi gjort för att lösa problemet.

Du, vars personuppgifter finns i våra register, har rätt till följande:

 • Att få tydlig information från oss, t.ex. när du lämnar samtycke till behandling av personuppgifter.
 • Att begära utdrag för att kunna se vilka uppgifter vi behandlar gällande dig. Utdraget, som är kostnadsfritt, kan du få muntligt, elektroniskt eller i pappersform, beroende på vad som passar dig bäst. Vi svarar dig inom 30 dagar. OBS! För att skydda dig kommer vi att vara noga med att fastställa din identitet om du begär ut uppgifter.
 • Om det visar sig att våra uppgifter om dig är felaktiga eller ofullständiga kommer vi snarast att rätta dem. Upptäcker vi att något inte stämmer underrättar vi dig.
 • På din begäran raderar vi snarast dina personuppgifter (din rätt att ”bli glömd”). Det finns några undantag, till exempel kan vi inte radera uppgifter som har med vår myndighetsutövning att göra.
 • Du kan också begära att vi ska upphöra med en viss behandling av personuppgifter, exempelvis att göra utskick till dig. Det är inte alltid möjligt eftersom andra intressen kan gå före, såsom myndighetskrav, men du får alltid ett besked och en motivering från oss snarast möjligt.
 • Vänd dig till oss om du undrar över något eller är missnöjd på något sätt – vi hoppas naturligtvis kunna lösa alla dina frågor. Skulle vi trots allt inte komma överens kan du kontakta Integritetsskyddsmyndigheten.

Kontakt

Har du frågor avseende GDPR kontaktar du vårt dataskyddsombud via e-post dpo@bilprovningen.se

Mer information om GDPR finner du på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Här kan du ladda ner informationen i pdf-version Pdf, 82.6 kB..