Mer innehåll

Delårsrapport januari-mars 2024

Stark inledning på året

Som förväntat inleddes 2024 med lägre marknadsvolymer än föregående år. Tack vare effektiviseringar presterades ett starkt första kvartal med förbättrad lönsamhet. Jämfört med föregående år ökade koncernens nettoomsättning med 31 MSEK till 194 MSEK och rörelseresultatet med 2 MSEK till -19 MSEK.

Kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 194 (163) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till -19 (-21) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 20 (-7) MSEK.
  • Resultatet uppgick till -22 (-24) MSEK, vilket motsvarar -538 (-602) SEK per aktie före och efter utspädning.

Vd Niklas Stragne kommenterar kvartalet

Arbetet med att integrera och utveckla SMP Svensk Maskinprovning AB har fortsatt i ett högt tempo. SMP förvärvades i juni 2023 och det är första gången som dotterbolaget ingår i resultatet för det första kvartalet.

Som förväntat inleddes 2024 med lägre marknadsvolymer än föregående år. Tack vare effektiviseringar presterade vi ett starkt första kvartal med förbättrad lönsamhet. Jämfört med föregående år ökade koncernens nettoomsättning med 31 MSEK till 194 MSEK och rörelseresultatet med 2 MSEK till -19 MSEK där SMP utgör -2 MSEK.

Konkurrensen på den totala fordonsbesiktningsmarknaden är fortsatt hög. I slutet av mars fanns totalt 617 ackrediterande anläggningar, varav en tillkom under kvartalet. Sammanlagt har Bilprovningen numera 110 stationer.

Vi gläds åt att vår utökade tillgänglighet och service är uppskattad bland kunderna. Trots att vi inte driver flest stationer är vi fortsatt den ledande aktören med en marknadsandel om 23,8 procent för det första kvartalet. Enligt vår kundmätning, som görs av Kantar, var 96 procent nöjda med sitt besök hos oss. Därtill ökade andelen lojalitetskunder. Det är också allt fler som köper våra extratjänster, såsom E-diagnos där vi kontrollerar elektroniken i bilen.

Basen i vårt hållbarhetsarbete är myndighetsutövningen. Därtill kommer den egna verksamheten som ska bedrivas så hållbart som möjligt. Hållbarhetsarbetet kompletteras med fyra fokusområden; säkra fordon och förare samt klimatkloka fordon och förare. Vi är oerhört stolta över att svenska konsumenter återigen uppfattar Bilprovningen som det mest hållbara varumärket inom fordonsbesiktning och service. Det visar resultatet av Sustainable Brand Index 2024. Vi har varit branschledande sedan mätningen startade 2011.

Samhällsengagemanget sträcker sig längre än fordon och förare. Sedan 2021 är vi också stolt, nationell partner till stiftelsen Friends i kampen mot mobbning. Det är vårt sätt att satsa på framtida medarbetare och kunder.

Slutligen vill jag tacka alla medarbetare för ett väl utfört arbete under det första kvartalet. Nu ser jag fram emot en spännande vår, där vi tillsammans fortsätter att utveckla och stärka vårt kunderbjudande ytterligare.

Bilprovningens delårsrapport för januari-mars 2024 finns publicerad på bilprovningen.se. Pdf, 880.9 kB.

Leende blond kvinna och mörkhårig man håller upp en stor värdecheck

Försäljningen av HEJ-pins på stationerna har bidragit med ytterligare 130 000 kr till Friends viktiga arbete. Här tar generalsekreterare Maja Frankel emot en värdecheck av Bilprovningens vd Niklas Stragne. Foto: Bilprovningen

För mer information

Niklas Stragne, vd, mobil: 0701-04 01 86, e-post: niklas.stragne@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se