Mer innehåll

Bilprovningen sponsrar Skånela IF för en tryggare idrott

Tillsammans med Friends arbetar Bilprovningen för att driva utvecklingen mot ett tryggare samhälle. Sedan början av året omfattar samarbetet även lokala insatser för att medverka till en tryggare idrott för barn och unga. Skånela IF, som valdes av personalen på Bilprovningen i Märsta och Rosersberg, är en av de första föreningarna att ta del av sponsringen.

Att stödja Friends var ett självklart val för Bilprovningen eftersom båda arbetar för att skapa ett tryggare samhälle. Gemensamt är en nollvision. Det gäller inte ”bara” på vägarna eller i våra barns klassrum, utan även på arbetsplatsen och i kundmötet.

På begäran av flera av Bilprovningens stationer utvidgades samarbetet i början på året till att även omfatta sponsring av idrottsföreningar lokalt. Ambitionen är att medverka till en tryggare idrott, för att belysa vikten av såväl fysisk som psykisk hälsa. Utöver ekonomiskt stöd inkluderar den därför alltid en insats av Friends i en trygghetsfråga där föreningen kan behöva stöd och verktyg.

Hoppas inspirera fler med sin konstruktiva sponsring

Två av de första stationera i landet att testa konceptet är Bilprovningen i Märsta och Rosersberg som har samma chef. Valet av idrottsförening, som gjordes av personalen, föll på Skånela IF.

- Handbollen har gjort Vikingahallen till ett andra hem för många barn och ungdomar här i kommunen. Det är lika viktigt att känna sig trygg där och i sin idrott som i skolan och hemmet. Därför känns vår modell för sponsring så rätt. Vi är stolta över vårt initiativ och skulle vilja uppmuntra fler att göra likadant, säger Rickard Fridolfsson, Bilprovningens stationschef i Märsta och Rosersberg.

Skånela IF uppskattar Bilprovningens annorlunda men unika sätt att sponsra föreningen.

- Som ideell förening är vi enormt beroende av sponsring från näringslivet. Med hjälp av ert företag kan vi tillsammans göra en skillnad i samhället. Era bidrag ger oss i Skånela IF möjlighet att erbjuda barn och ungdomar en meningsfull fritid. Att vi dessutom får möjlighet att tillsammans med Friends och Bilprovningen förbättra verksamheten och göra den ännu tryggare är helt fantastiskt, säger Eva Westling, styrelseledamot i Skånela IF.

Trygghetskartläggning

Skånela IF har valt att göra en kartläggning tillsammans med Friends. Den inleds med att alla aktiva mellan 11 och 18 år samt alla ledare besvarar en webbenkät om trygghet. Resultatet, som ger en nulägesbeskrivning, gås igenom tillsammans med föreningsansvariga och styrelsen. Kartläggningen avslutas med en handledningsinsats av Friends där fokusområden identifieras liksom en strategi för föreningens fortsatta systematiska trygghetsarbete.

- Alla vuxna i alla lägen behöver ta sitt ansvar för att skapa trygghet för barn och unga. Detta samarbete är ett fantastiskt exempel på när tre helt olika organisationer i samhället hjälps åt för att ta just det ansvaret och dra nytta av varandra - allt för barns bästa, säger Calle Gustafsson, utbildningschef på Friends.

Personal från Bilprovningen tillsammans ledare och ungdomar från Skånela IF i Vikingahallen i Märsta

Bilprovningen Rosersberg och Märsta fr. v. Rickard Fridolfsson, stationschef och Nedim Ljukovac, besiktningstekniker.

Skånela IF fr. v. Anna-Karin Jernström, trygghetsstödjare, Emma Johansson, F11, Marcus Nilsson, herrlaget, Adam Lindblom, P12, Marcus Westling, P14, Ella Paldan, damlaget och Eva Westling, styrelseledamot

Foto: Skånela IF

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, Bilprovningens kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Eva Westling, Föreningsutveckling Skånela IF, mobil: 0707-22 66 40, e-post: eva@conroute.se