Mer innehåll

Vart sjätte lätt släp i trafik har körförbud

Våren är i antågande och snart är det högsäsong för användningen av lätta släp*. Bilprovningen, som månar om säkra fordon, tycker att det är viktigt, även om det kan finnas förklaringar, att uppmärksamma att 17 procent** av de lätta släpen i trafik, motsvarande 38 000, är belagda med körförbud eftersom de inte har besiktats i tid.

Lätta släp är ett uppskattat fordonsslag i Sverige som framför allt brukas på våren och sommaren. Eftersom de i huvudsak används för diverse transporter är det extra viktigt att de är slitstarka, robusta och säkra.

Flest i Storstockholm

I dagarna offentliggjorde Bilprovningen 2021 års besiktningsstatistik som pekar på många brister bland de lätta släpen. Utöver detta är vart sjätte (17 procent) lätt släp i trafik belagt med körförbud till följd av att det inte har besiktats i tid. Högst andel (30 procent) finns i förorter till Stockholm, såsom Lidingö och Värmdö.

Det kan finnas förklaringar till den höga andelen såsom att lätta släp sällas tas ur trafik, trots att de inte används. Detta kan innebära att de framstår vara i trafik medan de i själva verket inte används och står på en tomt, antingen för att de är trasiga eller för att de inte har hunnit besiktas inför säsongen ännu.

Relevant urval

Just därför har urvalet av lätta släp begränsats till årsmodell 2012–2017 vilket omfattar närmare
240 000. Dessa fordon är relativt nya och används därför troligen flitigt samtidigt som de är äldre än fem år och därmed är besiktningspliktiga på regelbunden basis, dvs. vartannat år. Bland samtliga lätta släp i trafik är andelen ännu högre (23 procent).

- Lätta släp står ofta stilla i långa perioder vilket kan orsaka kärvhet i bromssystemet och korrosionsangrepp till exempel i elkontakter. Dessutom brukar slitaget vara extra stort eftersom det är vanligt med många brukare. Därför vill vi uppmana dig som, oavsett anledning, använder ett lätt släp som är belagt med körförbud, att besikta det så snart som möjligt. Det är viktigt för allas trygghet i trafiken, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Besiktningsintervall för lätta släp

Lätta släp kontrollbesiktas första gången efter fyra år i trafik och därefter vartannat år.

*) 0–3 500 kg exklusive husvagnar
**) Baserat på ett uttag den 11 april 2022

Personbil med ett lätt släp

38 000 lätta släp är belagda med körförbud eftersom de inte har besiktats i tid. Foto: Bilprovningen

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig, mobil: 0730-94 14 25, e-post: per.anders.blommefors@bilprovningen.se