Mer innehåll

Synbesiktningen 2020: 6 miljoner bilister vill ha en ny lag
– inför obligatoriska synkontroller vid körkortsförnyelse

91 procent av Sveriges bilister, motsvarande cirka 6 miljoner, vill ha en lag för synkontroll vid körkortsförnyelse. Det visar färska siffror från Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare och ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Undersökningen, som gjorts sedan 2008, pekar på en skrämmande verklighet där cirka 650 000* svenska bilister kör trots att deras syn är så dålig att den inte uppfyller kraven som ställs för att få ta körkort**. De har med andra ord körkort trots olaglig syn.

Resultatet från Synbesiktningen 2020 visar att fler än nio av tio (91 procent) bilister i Sverige vill se ett lagkrav för återkommande synkontroller i samband med körkortsförnyelsen vart tionde år. Idag krävs endast syntest vid ansökan om lämplighetsintyg när man tar körkort. Därefter saknas krav på att kontrollera synen fler gånger, trots att de flesta får försämrad syn i 40-årsåldern. Detta har resulterat i att cirka 650 000 bilister idag kör med olaglig syn.

Klicka här för att se filmen som visar hur illa bilister med olaglig syn ser när de kör i mörker.

– Vi vet att det kan vara svårt att själv upptäcka försämringen eftersom synen förändras gradvis med åldern. Bevisligen har vi cirka 650 000 bilister som inte borde finnas ute på vägarna med den synskärpa de har idag. En lag som kräver syntest vid körkortsförnyelse skulle förhindra detta och därmed öka trafiksäkerheten i Sverige, säger Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör på Synoptik.

Sedan 2008 har Synoptik och Bilprovningen genomfört Synbesiktningen för att uppmärksamma vikten av att se och synas i trafiken. Bilisternas efterfrågan på en ny lag som kräver synkontroll vid körkortsförnyelse har legat konstant runt 90 procent. Likväl har politikerna inte agerat för att öka säkerheten på svenska vägar.

– Sverige är sedan länge en förebild på trafiksäkerhetsområdet, ändå belyser Synbesiktningen att det går att göra ännu mer för att nå Nollvisionen. I ett flertal andra länder i EU genomförs återkommande synkontroller efter att man tagit körkort, något Sverige borde ta efter och införa vid körkortsförnyelsen, inte minst eftersom det är efterfrågat av bilisterna själva, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Kort om resultaten av Synbesiktningen 2020

  • 10 procent har en olaglig syn, dvs. en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav.
  • 97 procent anser att de ser tillräckligt bra för att köra säkert.
  • 91 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse.
  • 79 procent av de som vill se lagkrav vill att det införs vid 55 års ålder eller tidigare.
  • 85 procent tycker att bilister bör kontrollera synen minst vart femte år för att köra trafiksäkert.

Synbesiktningen 2020 genomfördes den 15 oktober. 1252 bilister svarade på attitydfrågor kring syn och bilkörning, varav 784 bilister gjorde ett syntest.

För statistik och analys läs faktasida här: www.synoptik.se/synbesiktningen

* Baserat på Trafikverkets siffror från 2019, 6 548 000 B-körkort i Sverige.

** Med olaglig synskärpa menas att de testade personerna inte uppfyller den gräns (minst 0,5 i synskärpa med båda ögonen) som Transportstyrelsen har vid ansökan om lämplighetsintyg för körkort – en syn som blir oskarp på en meters avstånd, strax efter bilrutan.

Vad är Synbesiktningen?

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma både synens betydelse för ansvarsfull bilkörning samt vikten av att synas i trafiken. Under tolv år har totalt över 27 000 syntester genomförts, 2020 svarade 1252 bilister på attitydfrågor och 784 testade sin syn. Resultatet för 2020 års undersökning visar att 10 procent av förarna har en syn som är direkt olaglig och oskarp redan på en meters avstånd. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest. För mer information, besök www.synoptik.se/synbesiktningen

Kort om Synoptik

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med 144 butiker och en omsättning över 1,2 miljarder kronor en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 7 000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, www.synoptik.se

Kort om Bilprovningen

I mer än 55 år har Bilprovningen arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Verksamheten kännetecknas av ansvar, oberoende och kvalitet. Med 100 stationer och cirka 550 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2019 omsatte företaget 647 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se.

För mer information

Lottie Funck Ekelund, marknadsdirektör Synoptik, mobil: 0735-23 40 22, e-post: lfe@synoptik.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Anders Ekhammar, pressansvarig Synoptik, mobil: 0707-46 25 79, e-post: anders.ekhammar@perspective.se