Mer innehåll

Var tjugonde husvagn och husbil har brister i gasolutrustningen

Fram till april 2009 kontrollerades gasolinstallationerna på samtliga husvagnar och husbilar. Nu, när kontrollen inte längre är obligatorisk, är andelen mer än halverad. Det visar Bilprovningens besiktningsstatistik för 2021. Av drygt 19 000 besiktade husvagnar och husbilar hade var tjugonde brister, varav läckage och trasiga slangar var vanligast. Bilprovningen, som månar om säkra fordon, finner utvecklingen oroväckande eftersom bristerna kan få allvarliga konsekvenser.

Att årligen kontrollera gasolutrustningen är viktigt för att undvika risken för brand och explosion samt känna sig trygg i sin i husvagn eller husbil på vägen. Förr kontrollerades samtliga fordon med gasolutrustning, men kravet upphörde i april 2009 till följd av nya EU-regler. Numera är kontrollen frivillig.

Statistik från Bilprovningen visar att andelen husvagnar och husbilar som genomgick en gasolkontroll under 2021 uppgick till 41 procent. Det är färre än hälften jämfört med när kontrollen var obligatorisk.

- Fokus för vårt hållbarhetsarbete är säkra fordon. Att kontrollera gasolutrustningen med tanke på konsekvenserna av ett eventuellt läckage är A och O, oavsett om det sker hos oss eller i samband med service. I värsta fall skulle gasen kunna antändas och orsaka skador eller dödsfall, säger Per-Anders Blommefors, som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Gasolläckage vanligaste bristen

Av de kontrollerade fordonen hade 3,7 procent brister, varav majoriteten (82,7 procent) utgjorde läckage i gasolinstallationens täthet, följt av skadade gasolslangar (8,2 procent) och påtagligt skadade gasolapparater samt komponenter (4,6 procent).

Enligt statistiken var andelen husvagnar med brister större än andelen husbilar (4,8 jämfört med 2,5 procent). Högst andel fordon med brister hade Skåne län med 7 procent och lägst Hallands län med 1 procent.

Försämrat utfall jämfört med 2020

En jämförelse mellan Bilprovningens statistik 2020 och 2021 pekar på ett aningen försämrat utfall i gasolkontrollen. Andelen som fick anmärkningar ökade med en halv procentenhet från 3,2 till 3,7 procent. Bland husvagnar ökade siffran från 4,1 till 4,8 procent och bland husbilar från 2,1 till 2,5 procent.

Bilprovningens tips

Här är några bra tips för att förebygga fel i gasolutrustningen;

  • Gör gasolkontroller regelbundet, klicka här för att läsa mer om kontrollens innehåll och hur du bokar.
  • Kontrollera packningen som sitter på anslutnings- eller reduceringsventilen till gasoltuben. Vid tecken på skada byt packning.
  • Se till att gasolskåpets ventilation är öppen.
  • Fyll inte skåpet med lösa föremål som kan skada ledningar och tuber under färd.
  • Se över och byt ut gasolslangar om eventuella torrsprickor finns.
  • Installera om möjligt ett så kallat gasollarm.

Bilaga: Tabell med 2021 och 2020 års besiktningsutfall för gasolkontroller och länsvis.

Kvinnlig besiktningstekniker i förgrunden som gör en gasolkontroll på en husbil. Bakom henne står ett par och tittar på.

En av Bilprovningens besiktningstekniker gör en gasolkontroll på en husbil. Foto: Bilprovningen

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig, mobil: 0730-94 14 25, e-post: per.anders.blommefors@bilprovningen.se