Mer innehåll

Bilprovningen stolt sponsor av Mora IK

- För en tryggare idrott för barn och unga

Bilprovningen är nationell partner till Friends sedan 2021. Tillsammans arbetar parterna för att driva utvecklingen mot ett tryggare samhälle. Nu inleds även ett lokalt samarbete för att medverka till en tryggare idrott för barn och unga. Först ut är Bilprovningen i Mora som har valt att stödja Mora IK.

Att stödja Friends var ett självklart val för Bilprovningen eftersom båda arbetar för att skapa ett tryggare samhälle. Gemensamt är en nollvision - oavsett om det gäller trafikolyckor eller mobbning. Partnerskapet öppnar upp för ett samarbete inte ”bara” på vägarna eller i våra barns klassrum, utan i ett tryggare klimat på arbetsplatsen och i kundmötet.

Ett konstruktivt sätt att ge tillbaka

Nu har Bilprovningen valt att utvidga samarbetet med Friends till att även omfatta sponsring av idrottsföreningar lokalt. Det har varit ett önskemål från flera stationer under lång tid och ett fint sätt att tacka och ge tillbaka på de orter där Bilprovningen verkar.

Utöver ekonomiskt stöd är ambitionen att medverka till en tryggare idrott för barn och unga, för att belysa vikten av såväl fysisk som psykisk hälsa. Därför måste sponsringen alltid inkludera en insats av Friends, såsom utbildning av föreningens ledare i en trygghetsfråga där de kan behöva stöd och verktyg.

Först ut bland Bilprovningens stationer att testa konceptet är Bilprovningens station i Mora. Valet av förening, som gjordes av personalen, var enkelt och föll på Mora IK.

- Hockeyn ligger alla varmt om hjärtat här i Mora. Det känns extra bra att kunna gå in mer riktat så det gynnar barnen och ungdomarna, säger Anders Vising, Bilprovningens stationschef i Mora.

Unik sponsring

Mora IK uppskattar Bilprovningens annorlunda men unika sätt att sponsra klubb

Måndagen den 7 februari samlades flera av Mora IK:s ungdomsledare för att ta delta i en utbildning med Friends och Bilprovningen i Mora för att diskutera och få verktyg för att förebygga och hantera kränkande särbehandling, diskriminering och mobbning.

- Jag tyckte det var värdefullt och alla våra ledare var väldigt positiva efteråt. Frågor kring mobbning är viktiga att ha på bordet hela tiden. Utbildningen var givande och vi kommer självklart fortsätta att jobba med de frågor som kom upp i går, säger Daniel Grillfors som är ungdomsansvarig i Mora IK.

Friends håller i ytterligare en utbildning för ungdomsledarna i Mora IK måndagen den 14 februari. Då deltar de som hade förhinder förra gången.

Bilprovningsanställda och medarbetare från Mora IK håller en matchtröja framför portarna på Bilprovningens station i Mora

Bilprovningen i Mora är stolt sponsor av Mora IK Foto: Mora IK

För mer information

Anders Vising, Bilprovningens stationschef i Mora, mobil: 0736-88 25 64, e-post: anders.vising@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, Bilprovningens kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Maria Strand, Kommunikation och Marknad Mora IK, mobil: 0725-11 51 02, e-post: maria.strand@moraik.se