Mer innehåll

Bilprovningen hittar fel på fyra av tio lätta släp

Hösten närmar sig men fortfarande är det säsong för de lätta släpen som används för allehanda transporter, både yrkesmässigt och privat. Samtidigt uppvisar Bilprovningens besiktningsstatistik stora brister hos de lätta släpen och att närmare fyra av tio underkändes under 2020.

De lätta släpen är populära i Sverige och används i mycket stor uträckning för att lösa alla möjliga transporter. För detta ändamål är det viktigt att de är slitstarka, robusta och säkra. Samtidigt tyder Bilprovningens besiktningsstatistik på det motsatta och att det råder stora brister i fordonsparken.

Under 2020 kontrollbesiktade Bilprovningen närmare 87 000 lätta släp*. Av dessa underkändes fyra av tio (38,7 procent). Högsta andelen underkända hade Stockholms län med 45,3 procent och lägst Gotlands län med 30,8 procent. Den höga underkännandegraden förklaras främst av anmärkningar mot komponenter i broms- och kommunikationssystemen.

- En trolig orsak till felen är att många lätta släp står stilla i längre perioder vilket kan medföra kärvhet i bromssystemet och korrosion i belysningen. Det är också vanligt med många brukare vilket ger extra slitage, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Vart femte lätt släp (22,4 procent) underkändes med krav på efterkontroll vilket innebär att bristerna är så pass allvarliga att det krävs en fackmannamässig bedömning av att felen avhjälpts.

Fler fel på bromsade släp

Under 2020 kontrollbesiktade Bilprovningen närmare 62 000 bromsade lätta släp. Dessa släp är försedda med bromsar och har en större lastkapacitet. Ändå underkändes fyra av tio (41,4 procent) vilket är betydligt högre än för personbilar där andelen låg på 34,7 procent. I Stockholms län underkändes vartannat släp (50,8 procent) och i Jämtlands län, där andelen var lägst i landet, så många som vart tredje (35,2 procent).

Resterande 25 000 lätta släp som Bilprovningen kontrollbesiktade under 2020 var obromsade vilket innebär att de saknar bromsar och är beroende av dragfordonets bromsar samt inte har samma lastkapacitet. Bland dessa släp var underkännandegraden något lägre (32,1 procent). Högsta andelen underkända hade Gävleborgs län med 35,3 procent och lägst Södermanlands län med 24,1 procent.

- Några viktiga tips innan avfärd med släpet är att alltid kontrollera belysningen genom att blinka och trycka på bromsen samt att påskjutsanordningen, dvs. den del som kulhandsken är fäst i, är välsmord, avslutar Per-Anders Blommefors.

Besiktningsintervall för lätta släp

Lätta släp kontrollbesiktas första gången efter fyra år i trafik och därefter vartannat år.

*) 0–3 500 kg exklusive husvagnar

Bilaga: Tabell med 2020 års besiktningsresultat för lätta släp totalt, bromsade och obromsade samt länsvis. Excel, 31.6 kB.

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig, mobil: 0730-94 14 25, e-post: per.anders.blommefors@bilprovningen.se