Mer innehåll

Bilprovningen och Friends i samarbete för ett tryggare samhälle

Bilprovningen har valt att bli nationell partner till Friends. Tillsammans tar man nu ansvar för att driva utvecklingen mot ett tryggare och mer hållbart samhälle. Gemensamt är att båda arbetar förebyggande och har en nollvision - oavsett om det gäller trafikolyckor eller mobbning.

I över 55 år har Bilprovningens främsta fokus varit att genom fordonskontroll öka säkerheten i trafiken. Det är en samhällsinsats som bottnar i Nollvisionen om att ingen ska skadas eller förolyckas i trafiken.

Stiftelsen Friends är en barnrättsorganisation som jobbar med samma sak som Bilprovningen, nämligen att skapa ett tryggare samhälle. Med mer än 20 års erfarenhet av arbete i skolor, på arbetsplatser och i idrottsföreningar ser Friends liksom Bilprovningen att inget annat än en nollvision kan accepteras när det handlar om människoliv. Inget barn ska utsättas för mobbning.

- På Bilprovningen är vi stolta över att ha ett så meningsfullt jobb där vi dagligen bidrar till en hållbar utveckling. Samtidigt har vi länge sökt efter en partner för att kunna ta ännu större ansvar för vårt samhälle. Vi har sedan länge bedrivit ett ambitiöst arbete mot diskriminering och för en ökad mångfald samt jämställdhet. Därför känns samarbetet med Friends så rätt. Tillsammans med Friends hoppas vi att aktivt kunna bidra till att motverka mobbning bland barn och ungdomar, men även bland vuxna, säger Andreas Myhrman, vd på Bilprovningen.

Långsiktigt partnerskap som sprider ringar på vattnet

Bilprovningen och Friends vill fortsätta skapa förändring i stor skala och göra skillnad på riktigt genom förebyggande insatser som ger effekt i praktiken för vuxnas, barns och ungas säkerhet, trygghet och välmående.

Partnerskapet öppnar upp för ett tryggt samarbete - inte ”bara” på vägarna eller i barns klassrum, utan i ett tryggare klimat på arbetsplatsen, i kundmötet och i rollen som vuxen i relation till barn.

- För att samhället ska åstadkomma en förändring kring mobbning behövs engagerade företag som verkar för alla barns bästa. På Friends är vi stolta över partnerskapet med Bilprovningen av just den anledningen. Vi har en gemensam tro på betydelsen av ordet Hej. Det är ett litet ord men som kan göra stor skillnad. Tillsammans kommer vi att jobba mot en tryggare värld för både barn och vuxna. Vi kommer att stötta och lära av varandra. Tillsammans kan vi göra stor skillnad, säger Maja Frankel, generalsekreterare på Friends.

Läs mer om partnerskapet och Friends på www.bilprovningen.se/friends

Andreas Myhrman, vd Bilprovningen

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Naod Abera, pressansvarig Friends, mobil: 0707-25 54 33, e-post: naod.abera@friends.se