Mer innehåll

Bilprovningen tillbaka i Lund hösten 2022

Bilprovningen gläder sig åt att återvända till Lund där man fanns i närmare 50 år. I höst öppnas en ny och lättillgänglig station ett stenkast från E22 i södra Lund.

Bilprovningen öppnade sin första station i Lund i oktober 1968, flyttade sedan till en ny anläggning 1983 och öppnade ytterligare en station 1999. Företaget fanns kvar på orten till och med 2013 då bägge stationer avyttrades i samband med delförsäljningen till följd av omregleringen av besiktningsmarknaden.

Lättåtkomlig station intill E22

Bilprovningen har sedan en tid letat efter kundnära lägen för att återvända till Lund. Nu har en ändamålsenlig lokal hittats i ett väl synligt läge från E22 och den södra infarten till staden. Stationen blir därför enkel att nå och lätt att hitta till både för pendlare och näringsidkare samt boende i närheten.

- Vi ser verkligen fram emot att återvända till Lund. Det känns som att Bilprovningen, som snart firar 60 år som besiktningsföretag, hör hemma i denna traditionsrika universitetsstad, säger Camilla Blennow, som ansvarar för samtliga Bilprovningens anläggningar södra Sverige.

Innan nyetableringen kan tas i drift krävs en del anpassningar av lokalen och installation av utrustning. Dessutom måste Bilprovningen nyanställa.

- Stationen kommer att bemannas med ny personal. Vi har redan påbörjat rekryteringsprocessen, fortsätter Camilla.

När portarna öppnar hösten 2022 kommer anläggningen att ha två lyftar och ta emot personbilar, lätta lastbilar och motorcyklar. Adressen är Landerigränden 6, ett stenkast från Tetra Pak, Radisson Blu Hotel och World Trade Center.

Starkt och välkänt varumärke

Bilprovningen, som ägs av staten, är den ledande aktören på besiktningsmarknaden med över 100 stationer från Skurup i söder till Gällivare i norr.

- Vi hoppas att vår service och närhet i kombination med vårt goda rykte och långa erfarenhet attraherar många kunder till vår nya station. Vi passar på att redan nu hälsa alla varmt välkomna till oss, avslutar Camilla.

Bilprovningsanställd pekar på en fastighet.

Camilla Blennow, regionchef Syd, visar upp platsen och lokalen för den blivande stationen i Lund. Foto: Bilprovningen

För mer information

Camilla Blennow, regionchef Syd, mobil: 0706-11 65 70, e-post: camilla.blennow@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se