Mer innehåll

Däckrazzia: Fortfarande många med för lågt tryck i däcken

Två av tre bilister vid förra årets däckrazzior hade inte kontrollerat lufttrycket i däcken den senaste månaden eller visste inte när det gjordes senast. Var sjunde bil hade så lågt lufttryck att livslängden på däcken riskerar att halveras.

Däckrazzior genomförs sedan drygt femton år i Sverige i slutet av sommaren och årets Däckrazzia drar nu igång. Däckrazziorna har bidragit till ökad kunskap om däcken och andelen bilar med olagligt mönsterdjup under 1,6 mm i mätningarna har minskat rejält sedan däckrazzior genomfördes i stor skala första gången 2005.

När det gäller lufttrycket i däcken är trenden inte lika positiv. Resultat av däckundersökningen i samband med senaste årets däckrazzior visar bland annat att var sjunde bil hade 30 procent för lågt lufttryck eller sämre, jämfört med vad som är rekommenderat. Med så lågt tryck riskerar livslängden på däcken att halveras.

– Det kostar mycket pengar i onödan för bilisten och är dåligt för miljön när däcken måste bytas i förtid. Med för lågt lufttryck ökar även bränsleförbrukningen, vilket även det kostar pengar och är dåligt för miljön, säger Anders Hallberg, Energimyndigheten.

För lågt lufttryck kan också bli en trafiksäkerhetsrisk. När däcken är dåligt pumpade kan bilen bli svår att hantera i en kritisk situation, som en häftig inbromsning eller undermanöver.

- Lufttrycket i däcken bör kontrolleras minst en gång i månaden, detta gäller även bilar med automatisk lufttrycksövervakning. Lufttrycket ska mätas på kalla däck. Det är enkelt att kolla själv, men om man är osäker på hur man gör går det bra att vända sig till en däck- eller bilverkstad som kan hjälpa till, säger Fredrik Ardefors, Däckbranschen Sverige.

Syftet med däckrazziorna är att påminna bilister om sitt ansvar att ha koll på däcken och varför detta är viktigt, samt att informera om energimärkningen av däck. Vid däckrazziorna samlas också statistik in, exempelvis om mönsterdjup, lufttryck och andelen bilar med vinterdäck på sommaren. Detta speciella år är även handsprit och skyddsmaterial en del av utrustningen vid däckrazziorna.

Vid däckrazziorna gör Polisen en ordinarie trafikkontroll. När trafikkontrollen är klar erbjuds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen är frivillig.

Däckrazzia är en samverkan mellan Energimyndigheten, VTI, Däckbranschens informationsråd, NTF och Bilprovningen. Däckrazzior genomförs i samband med Polisens trafikkontroller, 2020 i Stockholm, Västra Götaland, Skåne och på Gotland.

För mer information

Anders Hallberg, Energimyndigheten, mobil: 016-544 21 13, e-post: anders.hallberg@energimyndigheten.se

Rickard Cosini, NTF, mobil: 070-819 01 50, e-post: rickard.cosini@ntf.se

Mattias Hjort, VTI, mobil: 013-20 42 91, e-post: mattias.hjort@vti.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Fredrik Ardefors, Däckbranschen Sverige, mobil: 070-418 25 60, e-post: fredrik@dackbranschen.se

Pontus Grönvall, Däckbranschens informationsråd, mobil: 0340-67 30 01, 070-567 37 47, e-post: pontus@dackinfo.se