Mer innehåll

En av fem tvättar bilen utomhus, trots kunskap om konsekvenserna. VM i biltvätt ska få fler att göra ett medvetet val

Enligt en enkät som Bilprovningen genomförde i januari 2015 vet nio av tio att biltvättning leder till utsläpp av tungmetaller, olja, kemikalier och annat miljöskadligt. Ändå väljer var femte bilist att tvätta bilen hemma på garageuppfarten eller gräsmattan. Det vill Bilprovningen ändra på.

För att ta pulsen på bilister om deras attityder, beteenden och kunskaper vad gäller biltvätt och bilvård genomförde Bilprovningen en enkät på sin webbplats den 5 december 2014 – 8 januari 2015. Enkäten besvarades av 465 personer.

Var tredje respondent uppger sig tvätta bilen varannan vecka eller oftare. Trots att nio av tio bilister vet att biltvättning leder till utsläpp av tungmetaller, olja, kemikalier och annat miljöskadligt väljer var femte att tvätta bilen hemma på garageuppfarten eller gräsmattan. Det vill Bilprovningen ändra på.

Stora Biltvättarhelgen

Till helgen, den 25-26 april, när Stora Biltvättarhelgen arrangeras för andra året i rad, medverkar Bilprovningen genom att uppmuntra sina kunder att göra en insats för miljön genom att vara med och sätta världsrekord i antalet Svanenmärkta biltvättar under två dagar. Svanenmärkta tvättar ger upp till 50 procent rabatt under Stora Biltvättarhelgen.

Initiativet till VM i biltvätt kommer från Svanen. Bilprovningen är Svanenpartner och strävar efter att använda så många Svanenmärkta produkter som möjligt i verksamheten.

Information till kunder på Bilprovningens stationer

Den 25 april delar Bilprovningen ut information till alla kunder som besöker en av de 25 lördagsöppna stationer som ligger i närheten av en Svanenmärkt biltvätt.

Enligt enkäten känner sju av tio (72 procent) bilister till att det finns miljömärkta automattvättar för bilar. Däremot är det bara knappt varannan (46 procent) som vet om en sådan finns i närheten. Det finns cirka 70 Svanenmärkta biltvättar i landet. På svanen.se/Hitta-produkter/tjanster finns information om var dessa finns.

- Som ett led i vårt arbete med att minska fordonens påverkan på miljön vill vi tipsa våra kunder om hur de kan undvika 90 procent av utsläppen när de tvättar sin bil, säger Eva Morger, Bilprovningens kvalitets- och miljöchef.

- Vi vill få fler att köra bilen till en biltvätt istället för att tvätta hemma på gatan, det är syftet med försöket att sätta världsrekord. Tvättar du bilen själv hemma utsätter du hud och lungor för farliga ämnen. Så de stora vinnarna i vårt världsrekord är miljön och vi människor, säger Anna Sundbaum, miljöhandläggare för biltvättar på Miljömärkning Sverige.

Bilaga

Förteckning över de 25 stationer hos Bilprovningen som ligger nära en Svanenmärkt biltvätt och uppmuntrar kunderna att ställa upp i VM i Biltvätt under Stora Biltvättarhelgen den 25-26 april.

För mer information

Eva Morger, kvalitets- och miljöchef Bilprovningen, mobil: 0736-88 22 65, e-post: eva.morger@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Marit Thorin, kommunikatör, mobil: 0705-66 02 37, e-post: marit.thorin@bilprovningen.se