Mer innehåll

Synbesiktningen 2022:

Bilförare i Malmö ser sämst av storstadsregionerna

10 procent av alla bilförare i Sverige har olaglig* syn och uppfyller därmed inte de lagstadgade kraven för att ta körkort. I Malmö är motsvarande siffra 11 procent, vilket är högre än i Stockholm och Göteborg. I Stockholm kör 9,5 procent med olaglig syn och i Göteborg är andelen 8 procent. Detta visar Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare som genomförs av Synoptik i samarbete med Bilprovningen.

Synbesiktningen 2022 visar att bilförarna i Malmö ser sämst av storstadsregionerna med 11 procent som kör med olaglig syn. Det motsvarar cirka 80 000 bilförare, jämfört med Stockholm som har 9,5 procent bilförare med olaglig syn och Göteborg har 8 procent.

– Rent kliniskt är det naturligt att synen förändras över tid och därför är det viktigt att testa synen regelbundet. Det är svårt att själv upptäcka synförsämringar, eftersom de ofta kommer gradvis med åldern. Att införa obligatoriska syntester i samband med körkortsförnyelsen skulle öka trafiksäkerheten i Sverige, säger Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik.

8 av 10 i Malmö vill se krav på synkontroll vid körkortsförnyelse

Synbesiktningen 2022 visar att 10 procent, motsvarande cirka 700 000** bilförare i Sverige, fortfarande kör med olaglig syn. Synbesiktningen har genomförts årligen sedan 2008 och över
30 000 syntester på bilförare runt om i landet visar likvärdiga siffror vartenda år. Enligt attitydundersökningen som genomförs i samband med Synbesiktningen vill 8 av 10 bilförare i Malmö se ett lagkrav för återkommande synkontroller i samband med körkortsförnyelse. Motsvarande andel för hela Sverige är 9 av 10.

– Såväl förare som fordon måste vara i så god kondition att de klarar svårare förhållanden med mörker, snö och regn. Regelbundna synkontroller för förare borde därför vara lika självklart som att besikta sina fordon, säger Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef på Bilprovningen.

Kort om resultaten av Synbesiktningen 2022

  • 10 procent har en olaglig syn, dvs. en synskärpa som ligger under dagens körkortskrav.
  • 74 procent av bilförare över 45 år upplever att det är svårt att köra bil i mörker.
  • 88 procent vill lagstadga synkontroller vid körkortsförnyelse från 55 år eller tidigare.
  • 85 procent tycker att bilister bör kontrollera synen minst vart femte år för att köra trafiksäkert.

Synbesiktningen 2022 genomfördes under perioden 3–30 oktober. 1 896 bilister svarade på attitydfrågor kring syn och bilkörning, varav 1 376 bilister gjorde ett syntest. För statistik och analys läs faktasida här: www.synoptik.se/synbesiktningen

* Med olaglig synskärpa menas att de testade personerna inte uppfyller den gräns (minst 0,5 i synskärpa med båda ögonen) som Transportstyrelsen har vid ansökan om lämplighetsintyg för körkort – en syn som blir oskarp på en meters avstånd, strax efter bilrutan.
** Baserat på Trafikverkets siffror från oktober 2022, 6 726 213 B-körkortsinnehavare i Sverige.

Suddig trafikbild till vänster och skarp trafikbild till höger

Malmöbor ser sämre i trafiken än stockholmare och göteborgare Foto: PMAGI

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef Bilprovningen, mobil: 0706-87 03 66
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Anders Ekhammar, pressansvarig Synoptik, mobil: 0707-46 25 79, e-post: anders.ekhammar@perspective.se

Rebecka Rane, legitimerad optiker på Synoptik, telefon: 08-580 260 00, e-post: rra@synoptik.se

Vad är Synbesiktningen?

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma både synens betydelse för ansvarsfull bilkörning samt vikten av att synas i trafiken. Under fjorton år har totalt över 30 000 syntester genomförts, 2022 svarade 1 896 bilister på attitydfrågor och 1 376 testade sin syn. Resultatet för 2022 års undersökning visar att 10 procent av förarna har en syn som är direkt olaglig och oskarp redan på en meters avstånd. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest. För mer information, se www.synoptik.se/synbesiktningen.

Kort om Synoptik

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag mer än 140 butiker över hela Sverige. Med en mission om kvalitetsoptik som alla kan ha råd med och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik hela Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom ögonhälsa. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till fondens arbete. Synoptik är även en del av EssilorLuxottica, en världsledande aktör inom design, tillverkning och distribution av glasögon och solglasögon med drygt 18 000 butiker över hela världen. För mer information, se www.synoptik.se.

Kort om Bilprovningen

Bilprovningen (AB Svensk Bilprovning) grundades 1963 och ägs av svenska staten. Företaget är med över 100 stationer från Skurup till Gällivare Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon och har arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad klimatpåverkan i över 55 år. För mer information besök www.bilprovningen.se.