Mer innehåll

Vi behöver titta till våra däck oftare

– Hundratals miljoner kronor upp i rök pga för lågt däcktryck
– Ökad risk för vattenplaning när däcken är slitna
– Vinterdäck på sommaren på många bilar i södra Sverige

Däckrazzia har under en rad år följt upp skicket på däcken på personbilar i Sverige i slutet av sommaren. Huvudsyftet är att öka kunskapen av vad vi som bilister behöver ha koll på.

– Resultaten från Däckrazzia visar att vi behöver bli bättre på att titta till våra däck, säger Fredrik Ardefors, vd Däckbranschen Sverige.

Sju av tio kollar inte trycket i däcken

Däck med för lågt lufttryck drar mer bränsle och slits fortare, med 30 procent för lite tryck i däcken kan livslängden halveras. Med felaktigt däcktryck kan också bilen bli svår att hantera vid en undanmanöver eller hastig inbromsning.

Sju av tio tillfrågade bilister hade vid förra årets Däckrazzia inte kontrollerat trycket i däcken den senaste månaden eller visste när det gjordes senast. Att så få kontrollerar däcktrycket regelbundet märks i statistiken över däcktryck, uppmätt på bilarna som stannas vid däckrazziorna. 14 % bedöms ha 30 % för lite lufttryck i däcken eller mindre.

– Hundratals miljoner kronor går varje år upp i rök för alla bilister i Sverige som har för lågt däcktryck. Konsekvensen blir också extra utsläpp av tiotusentals ton koldioxid och att många däck slits ut i förtid, säger Anders Hallberg, projektledare på Energimyndigheten.

Däcktrycket bör kontrolleras åtminstone en gång i månaden. Även om bilen har automatisk däcktrycksövervakning är det viktigt att kontrollera lufttrycket i däcken regelbundet.

– När vi köper nya däck kan vi genom att välja däck med bättre energiklassning, som kan utläsas på energimärkningsetiketten, ytterligare spara bränslepengar och minska klimatpåverkan, säger Anders Hallberg.

Var femte bilist har slitna däck, utan att föraren har koll på det

Risken för vattenplaning ökar när däcken börjar bli slitna. Var femte bilist som stannades vid förra årets däckrazzior hade minst ett däck med 3 mm mönsterdjup eller mindre, utan att veta om det. Från cirka 3 mm mönsterdjup minskar greppet mer vid vått väglag, för varje avsliten tiondels millimeter. Sommardäcken är utslitna och olagliga när de slits under 1,6 mm.

– Vissa egenskaper, som exempelvis buller och rullmotstånd, förbättras faktiskt när mönsterdjupet minskar. Men när det är vått på vägen behöver bilister med slitna däck ta det extra försiktigt och anpassa hastigheten, för att undvika vattenplaning, säger Dennis Alexis, operativt ansvarig på Scandinavian Tire & Rim Organization (STRO).

Många i södra Sverige kör med vinterdäck på sommaren

En studie genomförd för ett par år sedan av Trafikverket i samverkan med Däckbranschens informationsråd visar att andelen vinterdäck på sommaren ligger kring 7 %, sett till hela Sverige. Men det är stora regionala skillnader, vilket också syns vid däckrazziorna. Det är fler dubbfria vinterdäck på sommaren i södra Sverige och nästan inga alls i norr. Förklaringen till de regionala skillnaderna är att i norra Sverige kör de flesta på dubbdäck på vintern och dubbdäcken får enligt lagen inte användas på sommaren, om det inte är vinterväglag eller risk för det.

– Dubbfria vinterdäck är framtagna för att fungera bra när det är kallt och snö, is eller slask på vägen. När vi undersökte skillnaden på sommaren mellan nya nordiska dubbfria vinterdäck och motsvarande sommardäck var det stor skillnad i greppet. Vinterdäcken hade då 15–20 % sämre grepp jämfört med sommardäcken vid sommarväglag, både på våt och torr vägbana, säger Mattias Hjort, forskningsledare på Väg- och Transportforskningsinstitutet, VTI.

Däckrazzior i olika delar av landet

Nu startar årets period med däckrazzior. Syftet är att påminna bilister om sitt ansvar att ha koll på däcken och varför detta är viktigt.

Däckrazziorna genomförs i anslutning till Polisens ordinarie trafikkontroller. När trafikkontrollen är klar erbjuds föraren att få bilens däck undersökta. Däckkontrollen är frivillig.

Däckrazzia är en samverkan mellan Energimyndigheten, VTI, Däckbranschens informationsråd, NTF:s lokalförbund och Bilprovningen. Däckrazzior genomförs i år i Skåne, Västra Götaland, Södermanland och på Gotland.

Höger framdäck på en personbil

Foto: Däckrazzia

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, Bilprovningen, 0706-87 03 66, cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Fredrik Ardefors, Däckbranschen Sverige, 070-418 25 60, fredrik@dackbranschen.se

Anders Hallberg, Energimyndigheten, anders.hallberg@energimyndigheten.se, 016-544 21 13

Dennis Alexis, Scandinavian Tire & Rim Organization (STRO),
dennis.alexis@dackbranschen.se, 070-910 17 07

Mattias Hjort, Väg- och Transportforskningsinstitutet, VTI, mattias.hjort@vti.se, 013-20 42 91

Pontus Grönvall, Däckbranschens informationsråd, pontus@dackinfo.se,
0340-67 30 01, 070-567 37 47