Mer innehåll

8 av 10 bländas av mötande fordon

– tips för en säkrare färd i jultrafiken

Enligt Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilister, upplever 8 av 10 att de bländas av mötande trafik. Dessutom visar statistik från Bilprovningen att var fjärde personbil hade brister i kommunikationssystemet såsom strålkastare och ljus. Mot bakgrund av detta tipsar Synoptik och Bilprovningen om hur du förbereder dig för en säkrare bilfärd inför den stundande julhelgen.

Under julhelgen är det många som är ute i trafiken och ofta är väderförhållandena extra utmanande under den här tiden på året med mörker, halka, snö och tät trafik på de stora trafiklederna.

Ser sämre i mörker

Synoptik i samarbete med Bilprovningen genomför årligen Synbesiktningen. 2023 års undersökning visar att närmare 7 av 10 bilister upplever att de ser sämre när de kör i mörker och 8 av 10 att de bländas av lyktorna från mötande fordon.

– När det är mörkt förlorar ögat en del av sitt detaljseende. Det blir även svårare att urskilja färger och ännu värre när det regnar och snöar. Efter 45 års ålder ökar svårigheterna eftersom ögat successivt blir mindre elastiskt. Därför är det viktigt att kontinuerligt kontrollera sin syn så att man alltid har de synhjälpmedel som krävs för att vara säker i trafiken, säger Awet Tesfamariam, Kliniskt ansvarig på Synoptik.

Vanligt med brister i fordonens belysning

Det är inte bara mörkret som ställer till det för bilisterna, även bländande ljus från mötande fordon är ett stort problem. Av de drygt en miljon personbilar som Bilprovningen kontrollbesiktade under 2022 hade var fjärde brister i kommunikationssystemet, såsom felriktade eller inte fungerande strålkastare och ljus.

– Synbesiktningen 2023 visar att fler än 40 procent aldrig kontrollerar bilens belysning eller bara gör det en gång om året. Det är alldeles för sällan. Ta för vana att regelbundet kontrollera belysningen, säger Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Tips för en säkrare resa i jultrafiken:

  1. Hel- och halvljus: Kontrollera att glödlampor för både hel- och halvljus fungerar.
  2. Positionsljus: Kontrollera att positionsljusen fram (vitt eller gult) och bakljusen (rött) fungerar och lyser tillräckligt starkt.
  3. Blinkers: Kontrollera att alla blinkerslampor (orangegula) fungerar. Tryck på knappen för varningsblinkers så kan du kontrollera alla lampor samtidigt.
  4. Bromsljuset: Kontrollera att alla lampor för bromsljuset fungerar. Glöm inte bort det extra bromsljuset som är vanligt på nyare bilar.
  5. Reflexer: Kontrollera att bilens reflexer (röda) baktill finns och är oskadade.
  6. Synskärpa: Gör ett gratis syntest i en syndator hos optikern vartannat år för att vara säker på att du har en trafiksäker syn.
  7. Trafikglas: Är du glasögonbärare finns det speciella trafikglas som reducerar bländning och ger ökad kontrast. De minimerar även reflexer i glaset från till exempel billyktor.

Vad är Synbesiktningen?

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma synens betydelse för ansvarsfull körning och vikten av att synas i trafiken. Under femton år har närmare 35 000 syntester genomförts. Resultatet visar att nio procent av förarna har en syn som inte skulle klara lämplighetsintyget för körkort utan att korrigera synskärpan med synhjälpmedel, personen ser oskarp redan på en meters avstånd. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest. För mer information, besök www.synoptik.se/synbesiktningen

Kort om Synoptik

Synoptik är experter på optik sedan grundandet 1931 och har idag mer än 140 butiker över hela Sverige. Med en mission om kvalitetsoptik som alla kan ha råd med och en årsomsättning på över 1,2 miljarder är Synoptik hela Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom ögonhälsa. Varje år skänks en del av vinsten från Synoptik till fondens arbete. Synoptik är även en del av EssilorLuxottica, en världsledande aktör inom design, tillverkning och distribution av glasögon och solglasögon med drygt 18 000 butiker över hela världen. För mer information, se www.synoptik.se

Kort om Bilprovningen

Bilprovningen (AB Svensk Bilprovning) grundades 1963 och ägs av svenska staten. Företaget är med 110 stationer från Skurup till Gällivare Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon och har arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad klimatpåverkan i 60 år. För mer information besök www.bilprovningen.se

Bild tagen från framsätet på en bil på motorväg i mörker med bländande trafik

Att köra i mörker är utmanande Foto: Bilprovningen

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef Bilprovningen, mobil: 0706-87 03 66
e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Awet Tesfamariam, Head of Clinical på Synoptik, mobil: 0761-03 81 70, e-post: ate@synoptik.se

Anders Ekhammar, pressansvarig Synoptik, mobil: 0707-46 25 79, e-post: anders.ekhammar@upstreamcom.se