Mer innehåll

Delårsrapport januari-september 2022

Starkt tredje kvartal

Vi gjorde ett starkt tredje kvartal. Tack vare ett fördelaktigt marknadsläge med hög efterfrågan ökade Bilprovningens produktionsvolym. Detta i kombination med ett större kostnadsfokus medförde att nettoomsättningen ökade med
23 MSEK till 183 MSEK och rörelseresultatet med 3 MSEK till 33 MSEK.

Tredje kvartalet i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 183 (160) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 33 (30) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick 30 (45) MSEK.
  • Resultatet uppgick till 26 (24) MSEK, vilket motsvarar 640 (591) SEK per aktie före och efter utspädning.

Januari-september i korthet

  • Nettoomsättningen uppgick till 588 (559) MSEK.
  • Rörelseresultatet uppgick till 81 (113) MSEK.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 66 (131) MSEK.
  • Resultatet uppgick till 63 (89) MSEK, vilket motsvarar 1 577 (2 236) SEK per aktie före och efter utspädning.

Vd Andreas Myhrman kommenterar perioden:

Vår ambition är att ha marknadens och landets bästa erbjudande. Därför är det ett medvetet och aktivt val att Bilprovningen ska växa och utvecklas.

Under årets första nio månader utökades Bilprovningens verksamhet med sju stationer. Det motsvarar hälften av det antal som tillkom på marknaden i sin helhet. Vid periodens utgång hade Bilprovningen 106 stationer i drift medan antalet ackrediterade anläggningar på den totala fordonsbesiktningsmarknaden uppgick till 589.

Vi gjorde ett starkt tredje kvartal. Tack vare ett fördelaktigt marknadsläge med hög efterfrågan ökade Bilprovningens produktionsvolym. Detta i kombination med ett större kostnadsfokus medförde att nettoomsättningen ökade med 23 MSEK till 183 MSEK och rörelseresultatet med 3 MSEK till 33 MSEK.

Rekrytering och utbildning av ny personal, i kombination med ökade kostnader för exempelvis el och värme, påverkade rörelseresultatet som för perioden uppgick till 81 (113) MSEK.

Bilprovningens delårsrapport för januari-september 2022 finns publicerad på www.bilprovningen.se.

Profilbild på Bilprovningens vd där han står inne i hallen på en station

Bilprovningens vd Andreas Myhrman på stationen i Upplands Väsby. Foto: Bilprovningen

För mer information

Andreas Myhrman, vd, mobil: 0702-75 06 74, e-post: andreas.myhrman@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se