Mer innehåll

Bilprovningen tillbaka i Partille med ny station våren 2022

Bilprovningen gläder sig åt att återvända till Partille efter nio års frånvaro. I vår öppnas portarna till en ny och lättillgänglig station på Brodalsvägen, ett stenkast från E20. Bilprovningen ökar därmed sin närvaro i Göteborg med omnejd. 

Bilprovningen kom till Partille redan 1969, flyttade sedan till en ny anläggning 1983 och fanns kvar i kommunen till och med 2013 då stationen avyttrades i samband med delförsäljningen till följd av omregleringen.

Bilprovningen har sedan en tid letat efter kundnära lägen för att återvända till Partille och samtidigt förstärka sin närvaro i storgöteborg som är i kraftig expansion. Befolkningen ökar och antalet personbilar och pendlare likaså.

Lättåtkomlig station intill E20

Nu har en ändamålsenlig lokal hittats, inte långt från den ursprungliga adressen.

Det är ett attraktivt och lättillgängligt läge i Brodalens industriområde, nära McDonald’s, OKQ8 och Blomsterlandet vid Skulltorpsmotet utmed Alingsåsleden som är en av de mest trafikintensiva infarterna till och från östra Göteborg. Läget gör stationen lättillgänglig både för boende och näringsidkare i närheten samt pendlare.

- När vi fick det här erbjudandet tackade vi ja utan att tveka. Vi strävar alltid efter att erbjuda en så smidig besiktning som möjligt och etableringen i Partille motsvarar verkligen våra förväntningar. Stationen kommer att bli både enkel att hitta och åka till, säger regionchef Petra Barclay, som ansvarar för samtliga Bilprovningens anläggningar i västra Sverige.

Lokalen kräver smärre anpassningar och installation av utrustning men beräknas kunna tas i drift redan i vår. När portarna öppnar kommer anläggningen att ha en lyft och ta emot personbilar. Adressen är Brodalsvägen 11B.

- Bilprovningen var en självklarhet i Partille i över 40 år. Frånvaron från orten har inte varit vår önskan. Därför känns det riktigt roligt att komma tillbaka, fortsätter Petra Barclay.

Starkt och välkänt varumärke

Bilprovningen, som är helägt av staten, är den ledande aktören på besiktningsmarknaden med 102 stationer från Skurup i söder till Gällivare i norr.

- Vi hoppas att vår service och närhet i kombination med vårt varumärke, goda rykte och långa erfarenhet attraherar många kunder till vår nya station när den öppnar i vår. Vi passar på att redan nu hälsa alla varmt välkomna till oss, avslutar Petra Barclay.

Bilprovningsanställd stående framför en fasad.

Regionchef Petra Barclay framför Bilprovningens nyetablering i Partille. Foto: Bilprovningen

För mer information

Petra Barclay, regionchef Väst, mobil: 0730-53 04 80, e-post: petra.barclay@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se