Mer innehåll

Bilprovningen öppnar en station i Ljungsbro

I vår utökar Bilprovningen sin tillgänglighet i Östergötland med en ny, fräsch och lättåtkomlig station i Ljungsbro, nordväst om Linköping och i närheten av väg 34 mellan E4 och Motala. Stationen kommer att ta emot samtliga lätta fordonsslag.

Bilprovningen söker kontinuerligt optimera sitt stationsnät för att erbjuda bästa möjliga tillgänglighet och service till sina kunder.

I Östergötland finns befintliga anläggningar i Linköping-Möjetorp och Norrköping-Herstadberg. Bilprovningen har länge sökt ytterligare etableringsmöjligheter för att förstärka sin närvaro i regionen. Nu har en attraktiv lokal i ett bra läge hittats.

Nybyggd station i lättillgängligt läge

Nyetableringen uppförs i ett nybygge i Ljungsbro, en ort som ofta förknippas med Bergs slussar och Cloettas fabrik, 15 km nordväst om Linköping och i närheten av väg 34 som har ett stort genomflöde av fordon från E4 till Motala. Med andra ord blir stationen lätt att hitta och nå, både för invånare, pendlare och förbipasserande.

– För oss som vill erbjuda kunderna en så smidig besiktning som möjligt är läget avgörande och lokalen i Ljungsbro motsvarar verkligen våra förväntningar, säger Mikael Halldin, som ansvarar för Bilprovningens anläggningar i Östergötland.

Lokalen anpassas just nu för Bilprovningens verksamhet. När portarna öppnas i vår kommer stationen att ha två banor och ta emot personbilar, lätta släp och mc. Adressen till stationen är Blåsvädersgatan i Ljungsbro.

Starkt och välkänt varumärke

Bilprovningen, som ägs till 100 procent av staten, är fortsatt den ledande aktören på besiktningsmarknaden. I dagsläget har Bilprovningen 102 stationer från söder till norr.

- Vi är glada för ytterligare en anläggning i Östergötland och hoppas att vår service och närhet i kombination med vårt varumärke, goda rykte och långa erfarenhet attraherar många kunder till vår nya station i Ljungsbro när den öppnar i vår. Vi passar på att redan nu hälsa alla varmt välkomna till oss, avslutar Mikael Halldin.

Platsen i Ljungsbro

För mer information

Mikael Halldin, stationschef Ljungsbro, mobil 0700-02 00 90, e-post: mikael.halldin@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se