Mer innehåll

Ungdomar med bil i naturen

Vi tar ansvar för en hållbar utveckling

Bilprovningen har en lång tradition av hållbarhetsarbete och en ambition att vara föregångare och branschledande när det gäller hållbarhet. Här kan du ta del av de viktigaste hållbarhetsfrågorna och vårt samarbete med Friends för att skapa ett tryggare samhälle.

Ett av Sveriges mest hållbara varumärken

I 2022 års ranking över Sveriges mest hållbara varumärken klättrade Bilprovningen till plats 41 av 409 och är därmed fortsatt även branschbäst på hållbarhet.

Ikon för trafiksäkerhet

Sedan starten 1963 har Bilprovningen bidragit till en ökad trafiksäkerhet. Vi månar inte bara om säkra fordon utan även om säkra förare och jobbar aktivt med att påverka attityder, beteenden och regelverk. Läs mer.

Ikon för miljöansvar

Bilprovningen har alltid miljön i fokus. Genom utsläppskontrollerna på fordon gör vi störst skillnad men vi arbetar också på att minska påverkan från den egna verksamheten och att ge kunderna goda råd hur de själva kan minska sin miljöpåverkan. Läs mer.

ikon för attraktiv arbetsgivare

Serviceinriktade och fordonskunniga medarbetare som trivs är centrala för Bilprovningen. Vi ska vara den mest attraktiva arbetsgivaren i branschen och målsättningen för mångfald och jämställdhet är ambitiös. Läs mer.

Vi stödjer Friends för ett tryggare samhälle

Tillsammans tar Bilprovningen och Friends ansvar för att driva utvecklingen mot ett tryggare och mer hållbart samhälle. Gemensamt är att vi båda har en nollvision - oavsett om det gäller trafikolyckor eller mobbning.

Bilprovningen har även valt att utvidga samarbetet med Friends till att omfatta sponsring av lokala idrottsföreningar. Vår ambition är att medverka till en tryggare idrott för barn och unga.

Vi stödjer Friends
Tekniker gör notering i besiktningsprotokoll

Besiktningsstatistik för säkrare fordon

Som en del i Bilprovningens hållbarhetsarbete för säkra fordon och säkra förare kan statistiken från miljontals besiktningar användas för information och inspiration kring hur fordonsägare kan bidra till en säkrare och mer hållbar framtid.

  • 2021 kontrollbesiktade Bilprovningen ca 1,3 miljoner fordon.
  • Fyra av tio fick anmärkningar och drygt vart femte fordon bedömdes ha så allvarliga brister att efterkontroll krävs
  • Den enskilt största orsaken är anmärkningar mot komponenter i bromssystemet.

Sveriges mest hållbara besiktningsbolag

Enligt den årliga undersökningen Sustainable Brand Index är Bilprovningen idag ett av Sveriges mest hållbara företag och varumärken. Dessutom är vi bäst i branschen bland företag med fordonsrelaterade tjänster och det är vi stolta över.

Utmärkelse branschbäst 2021