Mer innehåll

Ungdomar med bil i naturen

Vi tar ansvar för en hållbar utveckling

Bilprovningen har en lång tradition av hållbarhetsarbete. Företaget grundades 1963 för att genom obligatorisk fordonskontroll öka trafiksäkerheten och några år senare tillkom miljökontroller för att minska fordonens miljöbelastning. Bilprovningens myndighetsutövning har på detta sätt bidragit till ett samhälle med alltmer trygga
och hållbara transporter samt resor. Därutöver har Bilprovningen varit drivande för att utveckla branschstandarder på nationell och EU-nivå.

Ikon för trafiksäkerhet

Säkra fordon och förare

För att nå Nollvisionen ska Bilprovningen öka trafiksäkerheten genom att besikta fordon, påverka attityder, beteenden och regelverk. Bilprovningen ska som branschledare stå för kunskap, trygghet och kvalitet. Läs mer om vårt arbete med trafiksäkerhet.

Ikon för miljöansvar

Klimatkloka fordon och förare

För att nå netto noll klimatavtryck ska Bilprovningen minska trafikens miljöpåverkan genom att besikta
fordon, sprida kunskap och påverka regelverk. Läs mer vårt miljöansvar.

ikon för attraktiv arbetsgivare

Det hållbara företaget

Genom mångfald, delaktighet och hög trivsel ska Bilprovningen attrahera och behålla skickliga medarbetare och uppnå ett professionellt kundbemötande
Med fokus på energi och klimat ska Bilprovningen bidra till energiomställningen mot ett fossilfritt Sverige. Läs mer om det hållbara företaget.

Tekniker gör notering i besiktningsprotokoll

Bilprovningen kör miljöbilar

År 2000 skaffade Bilprovningen Sveriges första Toyota Prius elhybrid som tjänstefordon. Andelen miljöbilar i Bilprovningens flotta av tjänste- och företagsbilar har fortsatt att öka och redan år 2011 uppfyllde 88 procent av bilarna dåtidens kriterier för miljöbil.

Som del av klimatarbetet har Bilprovningen länge satsat på resfria möten och utbildningar. I det fall tjänsteresor behöver ske förespråkas tåg, samåkning och miljöbilar vid bokning av hyrbilar. Under 2022 ökade resandet jämfört med 2021, men var lägre än under 2019. Sannolikt beror den ojämna utvecklingen på pandemin.

Ambitionen framöver är att minska resandet och verksamhetens utsläpp som under 2022 uppgick till 333 ton koldioxid.

Sveriges mest hållbara besiktningsbolag

Bilprovningen höjer ambitionerna för hållbarhetsarbetet, utöver myndighetsutövningen och den egna verksamheten. Vi fortsätter att fokusera kring de två områden där bolaget har störst kunskap och erfarenhet, trafiksäkerhet och klimatpåverkan.

Enligt den årliga undersökningen Sustainable Brand Index är Bilprovningen idag ett av Sveriges mest hållbara företag och varumärken. Dessutom är vi bäst i branschen bland företag med fordonsrelaterade tjänster och det är vi stolta över.

Vi stödjer Friends
Tekniker gör notering i besiktningsprotokoll

Svanenmärkt fika

  • Den Svanenmärkta kaffetjänsten finns numera på samtliga stationer runt om i landet. På årlig basis bjuder vi på över en miljon koppar fika, motsvarande drygt 250 000 liter.
  • Alla kaffemaskiner är godkända av Svanen och att ingredienserna i dem såsom kaffe, te och choklad till stor del har ekologiska- och/eller rättvisemärkningar.
  • Klimatsmart och hälsosamt. Svanen ställer hårda krav på vilka ämnen som får ingå i den plast och metall som kommer i kontakt med kaffet och övriga livsmedel som används i maskinen.

Vi stödjer Friends för ett tryggare samhälle

Tillsammans tar Bilprovningen och Friends ansvar för att driva utvecklingen mot ett tryggare och mer hållbart samhälle. Gemensamt är att vi båda har en nollvision - oavsett om det gäller trafikolyckor eller mobbning.

Bilprovningen har även valt att utvidga samarbetet med Friends till att omfatta sponsring av lokala idrottsföreningar. Vår ambition är att medverka till en tryggare idrott för barn och unga.

Vi stödjer Friends
Tekniker gör notering i besiktningsprotokoll

Besiktningsstatistik för säkrare fordon

Som en del i Bilprovningens hållbarhetsarbete för säkra fordon och säkra förare kan statistiken från miljontals besiktningar användas för information och inspiration kring hur fordonsägare kan bidra till en säkrare och mer hållbar framtid.

  • 2022 kontrollbesiktade Bilprovningen ca 1,3 miljoner fordon.
  • Fyra av tio fick anmärkningar och drygt vart femte fordon bedömdes ha så allvarliga brister att efterkontroll krävs
  • Den enskilt största orsaken är anmärkningar mot komponenter i bromssystemet.