Mer innehåll

I sommar öppnar Bilprovningen Norrköping-Navestad

Sommaren 2021 öppnar Bilprovningen ytterligare en station i Norrköping. Det blir en ny, fräsch och lättåtkomlig anläggning i Navestad belägen vid södra utfarten utmed E22 mot Söderköping. Nyetableringen blir ett bra komplement till den befintliga stationen i Herstadberg.

Bilprovningen söker kontinuerligt optimera sitt stationsnät för att erbjuda bästa möjliga tillgänglighet och service till sina kunder.

Norrköping växer och Bilprovningen har länge letat efter ytterligare etableringsmöjligheter för att förstärka sin närvaro i staden. Nu har en ändamålsenlig ny och fräsch lokal hittats i ett attraktivt läge.

Attraktivt läge intill E22

Lokalen ligger i Navestad i södra Norrköping och blir ett bra komplement till Bilprovningens befintliga station i Herstadberg, som ligger på andra sidan av staden. Nyetableringen har ett läge som är lättillgängligt och väl synligt från E22 med dess stora flöde av fordon på väg till och från Söderköping.

- När denna möjlighet dök upp valde vi att slå till direkt. Stationen kommer att vara lätt att hitta och åka till både för pendlare och näringsidkare samt boende i närheten, säger Mikael Halldin, som ansvarar för samtliga Bilprovningens anläggningar i Östergötland.

Etableringen uppförs i en fastighet som ägs av Subnova AB. Båda parter är mycket positiva till samarbetet och Bilprovningen har redan fått tillgång till lokalen, men innan stationen kan tas i drift krävs en del anpassningar och installation av utrustning. Portarna beräknas dock kunna slås upp redan i sommar. Adressen är Navestadgatan 38B och stationen kommer att kunna ta emot lätta fordon upp till 3500 kg.

Starkt och välkänt varumärke

Bilprovningen, som ägs till 100 procent av staten, är fortsatt den ledande aktören på besiktningsmarknaden med för närvarande 97 stationer från Skurup i söder till Gällivare i norr.

- Vi är glada för ännu en anläggning i Norrköping och hoppas att vår service och närhet i kombination med vårt varumärke, goda rykte och långa erfarenhet attraherar många kunder när stationen öppnar. Vi passar på att redan nu hälsa alla varmt välkomna till oss, avslutar Fredrik Walther som är Bilprovningens chef för region Öst.

Stationsbild Navestad

Stationschef Mikael och regionchef Fredrik på plats.

För mer information

Mikael Halldin, Bilprovningens stationschef Ljungsbro, mobil 0700-02 00 90, e-post: mikael.halldin@bilprovningen.se

Fredrik Walther, Bilprovningens regionchef Öst, mobil: 0700-02 00 06, e-post: fredrik.walther@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, Bilprovningens kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se