Mer innehåll

Var tionde bilist kan vara alkoholpåverkad på midsommarafton

Nu är det bara en dag kvar till midsommar och en av landets mest intensiva trafikhelger. Enligt en enkät som Bilprovningen och Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) har genomfört under våren har bilisters attityd till alkohol skärpts, men fortfarande anser var tionde förare det vara acceptabelt att sätta sig bakom ratten efter ett glas vin eller öl. Så - se upp på vägarna!

Alkohol och bilkörning hör inte ihop. Ändå tycker 9 procent av bilisterna i en enkät som Motorförarnas Helnykterhetsförbund och Bilprovningen har genomfört under våren att det är acceptabelt att köra bil efter att ha druckit ett glas vin eller en öl. Andelen har förvisso utvecklats positivt i förhållande till tidigare år då den legat på 30 procent, men är fortfarande alldeles för hög.

Var femte cyklist kan ha druckit flera glas vin eller öl

Inställningen till alkohol är dessvärre sämre bland cyklister, där varannan respondent (53 procent) anser det vara ok att sätta sig bakom styret efter ett glas vin eller öl, men även här är trenden positiv. Andelen har sjunkit med 8 procentenheter sedan föregående år.

Efter tre glas vin eller öl är det nästintill ingen bilist (0,29 procent) som anser det vara ok att köra. Bland cyklister är motsvarande andel hela 19 procent!

Nio av tio är för alkolås och fler utandningsprov

Även om det kanske vore en god idé är inga cyklar utrustade med alkolås och endast 2,59 procent av bilarna. Trots den låga andelen ställer sig alltfler positiva till alkolås. 92 procent tycker att alla bilar i Sverige borde ha alkolås. För två år sedan var motsvarande siffra 80 procent.

– För Bilprovningen är alkolås en självklarhet. Därför finns det i alla våra tjänste- och företagsbilar, säger Bilprovningens vd Benny Örnerfors.

Hela 95 procent efterlyser fler utandningsprov i trafiken. Under de senaste tolv månaderna har tre av tio (29 procent) blivit stoppade av polisen i en trafikkontroll och fått ”blåsa”.

– Vi på MHF har som mål att ingen ska dö av rattfylleri. Det massiva stödet från bilisterna för alkolås och nykterhetskontroller är därför oerhört glädjande och inspirerande, säger MHF:s vd Göran Sydhage.

Enkäten genomfördes på Bilprovningens och MHF:s webbplatser den 2 maj-20 juni 2017. Den besvarades av sammanlagt 685 personer, varav 58 procent kvinnor och resten män.

Fakta rattfylleri

  • Gränsen för rattfylleri går vid 0,2 promille.
  • En person som har 0,2 promille kan känna sig lätt påverkad eller inte alls.
  • Om man har druckit en öl eller ett glas vin bör man inte köra bil eller cykla på flera timmar.

Källa: MHF

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Micke Valier, kommunikationsansvarig MHF, mobil: 0765-48 97 20, e-post: micke.valier@mhf.se