Mer innehåll

Internationella kvinnodagen den 8 mars:

Bilprovningen – ett företag i förändring

Bilprovningen befinner sig på en långsiktig förändringsresa för att öka andelen kvinnor på stationerna i syfte att spegla kunderna. Andelen är numera 15 procent och högre än någonsin. Dock återstår mycket att göra och vägen framåt kantas av utmaningar.

Den internationella kvinnodagen som årligen infaller den 8 mars uppmärksammar kvinnors situation över hela världen och insatser som skapar en mer jämlik framtid.

När Bilprovningen startade sin verksamhet på 60-talet var det bara män som besiktade fordon. Det var först 1979 som den första kvinnliga besiktningsteknikern anställdes och det skulle dröja nästan ytterligare 30 år till dess en medveten satsning inleddes för att ändra detta i större skala.

Historiskt hög andel kvinnor på stationerna

Sedan 2007 pågår en långsiktig förändringsresa på Bilprovningen för att medarbetarnas sammansättning bättre ska spegla kunderna och det svenska samhället som det ser ut idag. Det råder också en övertygelse om att det leder till en bättre arbetsmiljö och ökad trivsel.

En viktig och grundläggande del i arbetet är att öka antalet kvinnliga medarbetare och chefer på stationerna. Vid årsskiftet var andelen 14,7 procent, vilket är högre än någonsin tidigare.

- Vi ser olikheter som en styrka och gläds naturligtvis åt den positiva utvecklingen även om vi är ödmjuka och inser att vi fortfarande har en lång väg att vandra, säger Bilprovningen vd Andreas Myhrman.

En utmaning att rekrytera kvinnor

Det råder fortfarande en omedvetenhet och okunskap bland kvinnor om jobbet som besiktningstekniker. En viktig del i Bilprovningens arbete är därför att sprida information om och uppmärksamma kvinnor på yrket, bland annat genom att medvetet ha kvinnor som medverkar i rekryteringsfilmer.

- När vi synliggör kvinnor i vår annonsering får vi ibland kommentarer om att vara diskriminerande mot män. Det känns oerhört tråkigt och otidsenligt, inte minst när 85 procent av våra anställda är män. Självklart anställer vi på kompetens och inte kön, fortsätter Andreas Myhrman.

Bilprovningens anställningar sköts av professionella bolag som säkerställer en fördomsfri rekrytering och gör urvalet av de kandidater som är mest lämpade för jobbet utifrån de krav som ställs.

Ett omväxlande och betydelsefullt jobb

Att vara besiktningstekniker är ett omväxlande och serviceinriktat jobb där man dagligen möter många härliga människor och spännande fordon – och framför allt gör skillnad genom att bidra till ökad trafiksäkerhet och minskad klimatpåverkan. Läs mer på www.bilprovningen.se/jobb.

- Under 2021 hade vi fler kvinnliga sökanden än någonsin tidigare. Vi hoppas att ännu fler hittar oss framöver och vill vara delaktiga i vår spännande förändringsresa, avslutar Andreas Myhrman.

Kvinnlig bilprovningsanställd gör en underredeskontroll av en personbil.

Bilprovningen befinner sig på en långsiktig förändringsresa för att öka andelen kvinnor på stationerna i syfte att spegla kunderna. Andelen är numera 15 procent och högre än någonsin. Foto: Bilprovningen

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se