Mer innehåll

400 000 bilister kör med trafikfarlig syn under julhelgen

– både förare och bilar är trafikfaror

Julen är en av årets mest trafikintensiva perioder då omkring två miljoner bilister* ger sig ut på vägarna. Körförhållandena försvåras dessutom av mörkret och väglaget. Statistik från Synoptik och Bilprovningen visar att var femte bilist kör med trafikfarlig syn och att mer än var fjärde bil har felaktig belysning.

Viktigt att se och synas i jultrafiken

Under jul och nyår kör betydligt fler bilister än vanligt på vägarna. Det varierande väglaget och mörkret försvårar omständigheterna. Därför vill Bilprovningen och Synoptik, som står bakom initiativet Synbesiktningen, uppmärksamma bilister på vikten av att se och synas i jultrafiken.

Synbesiktningen, Sveriges största syntest av bilförare, visar i år att var femte bilist ser dåligt redan på två meters avstånd. Statistiskt innebär detta att 400 000 av de två miljoner bilister som ger sig ut i jultrafiken har trafikfarlig syn**. Se filmen som visar hur det är att köra med trafikfarlig syn.

– Det är oroande att så många bilister kör med trafikfarlig syn. Enligt lag måste vi besikta vår bil, men inte vår syn, trots att synen oftast förändras gradvis utan att man märker det. Vi på Synoptik vill därför be bilister komma till våra butiker och göra ett gratis syntest, det är en av de enklaste och billigaste åtgärderna man själv kan göra för att ta ansvar i trafiken, säger Helene Hjertberg, legitimerad optiker på Synoptik.

540 000 bilar med felaktig belysning i jultrafiken

Statistik från Bilprovningens kontrollbesiktningar visar att mer än var fjärde bil (27 procent) har brister i belysningen och därmed kan försämra sikten för sig själv eller för sina medtrafikanter. Statistiskt innebär det att 540 000 förare i jultrafiken har bilar med felaktig belysning och därmed utgör en trafiksäkerhetsrisk.

– Många saker kan man kontrollera själv och åtgärda innan man åker iväg med bilen. Det är särskilt viktigt med en fungerande och rätt inställd belysning för att se och synas nu när det är så mörkt, säger Morgan Isacsson, Bilprovningens expert på kontrollbesiktning och bilar.

* Källa: Motormännen.se

** Källa: Synbesiktningen.se

Vad är Synbesiktningen?

Synbesiktningen är ett samarbete mellan Synoptik och Bilprovningen. Syftet är att uppmärksamma synens betydelse för ansvarsfull bilkörning. Under åtta år har över 20 000 syntester genomförts, och resultatet har visat att omkring 20 procent av förarna har en syn som är direkt trafikfarlig och oskarp redan på två meters avstånd. Synbesiktningen genomförs varje år under hösten då kraven på bilförarnas syn ökar som mest. För mer information, besök www.synoptik.se/synbesiktningen.

Kort om Synoptik

Synoptik etablerades i Sverige 1991 och är idag med över 120 butiker och en omsättning nära en miljard en av landets ledande aktörer inom optik. Genom att erbjuda kvalitetsoptik som alla kan ha råd med ska Synoptik bli Sveriges folkoptiker. Företaget ägs delvis av Synoptikfonden, en icke vinstdrivande stiftelse som verkar för att främja nordisk forskning inom optik. Varje år skänks därför en del av vinsten från Synoptik till forskning inom optik och oftalmologi. Synoptik är även en del av GrandVision N.V., en världsledande aktör inom optisk detaljhandel, med drygt 6000 butiker i fler än 40 länder. För mer information, se synoptik.se.

Kort om Bilprovningen

I mer än 50 år har Bilprovningen arbetat för ökad trafiksäkerhet och minskad miljöpåverkan. Verksamheten kännetecknas av ansvar, oberoende och kvalitet. Dessutom vill vi vara branschens mest attraktiva arbetsgivare. Med 96 stationer och 600 medarbetare är Bilprovningen Sveriges ledande aktör för besiktning av motordrivna fordon. Under 2015 omsatte företaget 708 MSEK. Bilprovningen grundades 1963 och ägs av svenska staten. För mer information besök www.bilprovningen.se

För mer information

Helene Hjertberg, legitimerad optiker, Synoptik, tfn +46 (0)8-440 88 40, +46 (0)70-236 89 94,
e-post: hhj@synoptik.se

Morgan Isacsson, expert kontrollbesiktning, Bilprovningen, tfn: +46 (0)73-688 21 76, e-post: morgan.isacsson@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66 e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Olof Mattsson, presskontakt Synoptik, bilder för fri publicering, tfn: +46 (0)70-958 96 31,
e-post: olof.mattson@perspective.se