Mer innehåll

Bilprovningen utsett till Sveriges mest hållbara besiktningsföretag 2021

Svenska konsumenter har återigen utsett Bilprovningen till Sveriges mest hållbara besiktningsföretag och ett av Sveriges mest hållbara varumärken överlag. Det visar resultatet av undersökningen Sustainable Brand Index 2021 som offentliggjordes igår.

Sustainable Brand Index mäter hur svenska konsumenter ser på företagens hållbarhetsarbete. Enligt årets studie har pandemin satt sina spår även i hur varumärken uppfattas. Förtroendet för ett företag avgörs nu också i hög grad av deras hantering av Covid-19 och lyhördhet för restriktioner från myndigheterna.

Branschbäst i elva år

När resultatet av 2021 års undersökning offentliggjordes igår återfanns Bilprovningen på plats 57 bland Sveriges 390 mest välkända varumärken.

Utöver den fina placeringen i rankingen utsågs Bilprovningen till ”branschbäst” för elfte året i rad. Under åren 2011–2017 gällde utmärkelsen bland företag med fordonsrelaterade servicetjänster och sedan 2018 bland företag inom fordonsbesiktning.

- Bilprovningen fortsätter att vara den klara branschledaren inom hållbarhet enligt konsumenterna med gott avstånd till konkurrenterna. Viktiga satsningar på miljö- och klimatinitiativ såväl som paradgrenen trafiksäkerhet uppskattas av konsumenterna och ger god effekt, säger Erik Elvingsson Hedén, vd för och grundare av Sustainable Brand Index.

- Att få denna fina utmärkelse just i år när det råder en pandemi och konsumenter varit extra uppmärksamma på företags agerande känns extra hedrande. På Bilprovningen gör vi vårt yttersta för att vara en förebild inom hållbarhet. Detta tyder på att vi har lyckats vilket gör oss både stolta och peppade, säger Bilprovningen vd Andreas Myhrman.

Hållbarhet i fokus sedan 55 år

Ökad trafiksäkerhet, minskad miljöpåverkan och oberoende har varit grunden för Bilprovningens verksamhet i mer än 55 år. Läs gärna mer om hållbarhetsarbetet i den senast publicerade redovisningen på bilprovningen.se.

Om undersökningen

Sustainable Brand Index är Europas största oberoende varumärkesstudie om hållbarhet. Studien har genomförts årligen sedan 2011. Totalt 390 varumärken har bedömts utifrån hur de upplevs prestera inom de 17 globala hållbarhetsmålen. I 2021 års studie har ett riksrepresentativt urval av 23 400 svenskar intervjuats under perioden november 2020 – januari 2021. För mer information om rankingen och undersökningen se www.sb-index.com/sweden.

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se