Mer innehåll

Bilprovningen fortsatt ett av Sveriges mest hållbara varumärken

För sjätte året i rad har svenska konsumenter utsett Bilprovningen till ett av Sveriges mest hållbara varumärken. När resultatet av undersökningen Sustainable Brand Index offentliggjordes igår placerade sig Bilprovningen på plats 33 bland Sveriges 265 mest välkända varumärken. Bilprovningen erhöll också utmärkelsen ”branschbäst”, bland företag med fordonsrelaterade servicetjänster, samt placerade sig fyra bland de statliga bolagen.

I den årliga undersökningen Sustainable Brand Index bedömer svenska konsumenter vilka som är de mest hållbara varumärkena på den svenska marknaden. I årets undersökning ingick Sveriges 265 mest välkända varumärken.

När resultatet av undersökningen offentliggjordes vid en prisceremoni i Stockholm igår stod det klart att Bilprovningen placerat sig på plats 33 och än en gång utsetts av till ett av Sveriges mest hållbara företag.

– Bilprovningen ligger fortsatt bra till och är ett av Sveriges mest hållbara varumärken även i år, säger Erik Hedén, vd Sustainable Brand Index.

Branschbäst och på fjärde plats bland de statliga bolagen

Bland de statliga bolagen kom Bilprovningen på en fjärde plats, efter Apoteket, Systembolaget och SJ. Bilprovningen erhöll också utmärkelsen ”branschbäst”, bland företag med fordonsrelaterade servicetjänster.

– Att svenska folket än en gång utser Bilprovningen till ett av Sveriges mest hållbara varumärken gör mig stolt och glad, särskilt eftersom vi, liksom våra kunder och allmänheten, i allt högre grad anser att ett företags vilja att ta ansvar är viktigt och avgörande i valet av leverantör. Hållbarhet är ett av Bilprovningens tre kärnvärden och det är vår ambition att ta ansvar i allt vi gör samt att vara en förebild inom hållbarhet, säger Bilprovningen vd Benny Örnerfors.

Topplaceringar sex år i följd

Bilprovningen har deltagit i undersökningen sedan starten 2011. Då placerade sig Bilprovningen på plats 10 bland 151 företag, år 2012 på nionde plats bland 200 företag, år 2013 samt 2014 på trettonde plats bland 228 respektive 242 företag och år 2015 på artonde plats bland 253 företag.

Om undersökningen

Sustainable Brand Index är en årlig undersökning om vilka som är de mest hållbara varumärkena på den svenska marknaden. Basen i undersökningen är FN:s riktlinjer Global Compact. Undersökningen besvarades av svenska konsumenter via webbenkäter under december 2015 och januari 2016. För mer information om rankingen och undersökningen se http://www.sb-index.com.

Läs gärna också Bilprovningens års- och hållbarhetsredovisning för 2015.

För mer information

Benny Örnerfors, vd, mobil: 0736-88 22 13, e-post: benny.ornerfors@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66 e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Erik Hedén, vd Sustainable Brand Index, mobil: 0708-65 13 97, e-post: erik.heden@sb-insight.com