Mer innehåll

Bilprovningens statistik 2021:

Var sjätte husbil har allvarliga brister

Allt fler lockas av att köpa och tillbringa sin lediga tid i husbil. Samtidigt visar Bilprovningens besiktningsstatistik från 2021 att var tredje husbil fick anmärkningar och var sjätte hade allvarliga brister med krav på efterkontroll. Därför vill Bilprovningen, som månar om säkra fordon, dela med sig av några tips och råd, utöver kontrollbesiktning, för att trygga husbilen inför semestern.

Snart är det sommar och hög tid att se över och förbereda sitt hem på hjul. Inför säsongen offentliggör Bilprovningen det senaste besiktningsutfallet för husbilar som pekar på många brister, trots en relativt ung fordonspark och korta körsträckor.

Av de närmare 11 000 husbilar som Bilprovningen kontrollbesiktade under 2021 fick var tredje (33,1 procent) anmärkningar. Högst andel hade Stockholms län med 38,5 procent och lägst Västerbottens län med 29,1 procent Den vanligaste orsaken var fel på komponenter i kommunikationssystemet såsom strålkastare och lyktor.

Regelbunden service viktigt

Var sjätte (15,5 procent) hade fel som krävde efterkontroll innebärande att bristerna är så pass allvarliga att det behövs en fackmannamässig bedömning av att felen avhjälpts. Den vanligaste orsaken var, i likhet med husvagnar, anmärkningar mot komponenter i bromssystemet, vilket bland annat kan orsakas av att fordonen står stilla i längre perioder.

- Att själv upptäcka fel i bromssystemet är svårt. Därför är det bra med regelbunden service, vilket säkert också är en självklarhet för många. Jag kan också tipsa om vår tjänst delkontroll bromsprov där vi kontrollerar bromsfunktion och att bromsarna fungerar lika bra på alla hjulen samt parkeringsbromsen, säger Per-Anders Blommefors som är besiktningsansvarig på Bilprovningen.

Försämrat utfall jämfört med 2020

En jämförelse mellan Bilprovningens besiktningsstatistik 2020 och 2021 pekar på ett aningen försämrat skick på husbilarna. Andelen som fick anmärkningar ökade från 32,5 till 33,1 procent fel och andelen som hade fel med krav på efterkontroll ökade från 14,7 till 15,5 procent.

Bilprovningens tips för att förebygga fel

Här är några bra tips för att själv underhålla husbilen och förebygga fel.

  • Trasiga eller felaktiga lampor: Ta hjälp av dina passagerare för att se att husbilens lampor fungerar samt har rätt färg innan du ger dig av på färden.
  • Parkeringsbromsens funktion: Ett bra test för att se om parkeringsbromsen fungerar är att med fordonet stillastående lägga i handbromsen i en kraftig backe, när du varken har bilar bakom eller framför dig, och helt enkelt se om den tar. Den vanligaste anledningen till att parkeringsbromsen slutar fungera är att den inte används tillräckligt ofta. Du kan därför förebygga detta fel genom att använda handbromsen regelbundet.

Besiktningsintervall för husbilar

Husbilar med en totalvikt upp till 3 500 kg kontrollbesiktas första gången efter tre år i trafik, andra gången efter ytterligare två år och därefter varje år. Husbilar med totalvikt över 3 500 kg kontrollbesiktas senast ett år efter det datum som fordonet togs i bruk och därefter årligen.

Bilaga: Tabell med 2021 och 2020 års besiktningsresultat för husbilar samt länsvis.

En kvinna och en man ger en besiktningstekniker nycklarna till sin husbil utanför en bilprovningsanläggning.

Kontrollbesiktning av en husbil på Bilprovningens station i Rosersberg. Foto: Bilprovningen

För mer information

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se

Per-Anders Blommefors, besiktningsansvarig, mobil: 0730-94 14 25, e-post: per.anders.blommefors@bilprovningen.se