Mer innehåll

Bilprovningen återvänder till Kalmar med en ny station

Bilprovningen gläder sig åt att komma tillbaka till Kalmar där verksamheten en gång i tiden hade sin början. I dagarna tas första spadtaget till ett nybygge intill E22 i Lindsdal, norr om staden. Närvaron i länet ökar därmed. Befintliga stationer finns i Oskarshamn och Vimmerby.

Bilprovningens allra första besiktning någonsin ägde rum i Kalmar. Stationen, som var en hyrd testhall, var en av landets sju första och invigningen som förrättades av vd och styrelse ägde rum under den så kallade provperioden under andra halvåret 1964 när föreslagna rutiner och teknisk utrustning skulle testas.

Bilprovningen fanns kvar i Kalmar till och med 2012, då stationen avyttrades i samband med delförsäljningen till följd av omregleringen. Sedan en tid tillbaka har Bilprovningen letat efter etableringsmöjligheter för att återvända till Kalmar och förstärka sin närvaro i länet. Nu har ett attraktivt läge hittats i Lindsdal, 10 km norr om Kalmar och i närheten av flera orter med tusentals invånare på landsbygden.

Nybyggt i lättillgängligt läge

I dagarna tas första spadtaget till nybygget som uppförs i ett väl synligt läge intill och väster om E22 som har ett stort genomflöde av fordon till och från Oskarshamn. Med andra ord blir stationen lätt att hitta och nå, både för pendlare och boende i närheten.

– Vi vill erbjuda kunderna en så smidig besiktning som möjligt och då är läget A och O. Lokalen i Kalmar motsvarar verkligen våra förväntningar. Den är både enkel att hitta och åka till, säger Mattias Johansson, som är Bilprovningens stationschef i Kalmar och Oskarshamn.

Stationen, som beräknas öppna sent i höst, kommer att ta emot samtliga lätta fordonsslag för kontrollbesiktning, dvs. bilar, släp och mc upp till 3 500 kg. Dessutom kommer anläggningen att erbjuda registreringsbesiktning. Adressen är Förmansvägen 14 i Kalmar.

- Jag tror verkligen på den här stationen, fortsätter Mattias Johansson och berättar att den kommer att bemannas med ny personal. Vi kommer troligen att påbörja rekryteringen redan i vår.

Starkt och välkänt varumärke

Bilprovningen, som ägs till 100 procent av staten, är fortsatt den ledande aktören på besiktningsmarknaden med för närvarande 95 stationer från söder till norr.

- Vi ser verkligen fram emot att komma tillbaka till Kalmar och hoppas att vår service i kombination med vårt varumärke, goda rykte och långa erfarenhet attraherar många kunder när stationen öppnar senare i år. Vi passar på att redan nu hälsa alla varmt välkomna till oss, avslutar Mattias Johansson.

Stationschef Mattias Johansson

För mer information

Mattias Johansson, stationschef Kalmar, mobil 0700-02 03 58, e-post: mattias.johansson@bilprovningen.se

Johan Lundström, regionchef, mobil: 0730-20 08 45, e-post: johan.lundstrom2@bilprovningen.se

Cecilia Blom Hesselgren, kommunikationschef, mobil: 0706-87 03 66, e-post: cecilia.blom.hesselgren@bilprovningen.se